Daily Archives: 21. desember 2012

Litt om Pilotskolen

 Pilotskolen er Eidsberg ungdomsskoles praktiske opplærings arena. Pilotskolen er en elevbedrift, som til en hver tid arbeider med varierende utvalg av de grunnleggende ferdighetene i kunnskapsløftet. Vi er en IA bedrift, og jobber med sosial kompetanse.  Elevene deltar i praktisk arbeid og får i tillegg til å bruke sine teoretiske evner, bruke sine praktiske evner. Nytt i år, er at noen elever har deler av den teoretiske opplæringen på Pilotskolen, i grupperom der. Dette er et tilbud i tillegg til det praktiske opplæringstilbudet  vi har fra før.

Vi som jobber der, er:

Tom Andre Grefslie, Miljøarbeider

Bjørn Arne Enger, Miljøarbeider

Line Pettersen, Miljøarbeider

Bård Hustad, Kontaktlærer

Mona Frorud , Leder

Vinterball 2012

Torsdag kveld gikk det tradisjonelle vinterballet på 10.trinn av stabelen. I år for første gang i Filadelfia-menighetens nye hus.

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service