Daily Archives: 23. september 2014

Elevers opplevelse

To elever fra 8b synes at det å gå på Eidsberg ungdomsskole er en god opplevelse. Fra 8f og 8d var det elever som synes det var spennende. 

Forsøpling på EUS – ikke bare elevenes skyld!

Det er elevene som får skylden for at det ligger søppel rundt i gangene. Det at gangene skal være tomme for søppel er både elevenes og lærernes ansvar. Lærere må si ifra til elevene som bare slenger fra seg søppel og følge med mer.

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service