Daily Archives: 11. mai 2015

Abort-for eller imot?

Abort er et omdiskutert tema, og det er mange forskjellige meninger om det.  Noen er for og noen er mot. Det ble tillat i Norge i 1964.  I 2010 var det ca 15 735 spontanaborter!  Man kan velge om man vil ta abort,  helt frem til 12.svangerskapsuke.

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service