40% vannunderskudd innen 2030

Verden kan lide en 40% minsket tilgang på vann på bare 15 år. Dette kommer til å skje hvis ikke land dramatisk endrer deres bruk av ressurser, advarte en FN rapport i 2015.

 

Mange underjordiske vannkilder går allerede tomme, mens nedbørsmønstre forventes å bli mer uberegnelige som følge av klimaendringer. Mer vann trengs fra underjordiske vannkilder, til gårdsbruk, industri og til personlig bruk når verdens innbyggertall trolig ligger på 9 milliarder i 2050.

Rapporten fra FN sa at hvis ikke nåværende bruk av vann endres, vil verden bare ha 60% av vannet vi trenger i 2030.
Med mindre tilgang på vann risikerer katastrofe på mange fronter. Avlinger kan mislykkes, økosystemer kan bryte ned, industrier kan kollapse, sykdom og fattigdom kan forverres, og voldelige konflikter om tilgang til vann kan blusse opp oftere.

Til fremtiden forteller har FN estimert at 1,8 milliarder mennesker – av en total verdensbefolkning på over 7 milliarder, vil bo i land eller regioner med vannknapphet.

“Med mindre balansen mellom etterspørsel og begrensede forsyninger blir gjenopprettet, vil verden møte et stadig sterkere globalt vannunderskudd” forteller den årlige World Water Development Report, som Bemerker at mer effektiv bruk av vann kunne garantere nok forsyning i fremtiden.

En rapport utgitt New Delhi to dager før World Water Day, oppfordrer styremaktene til å revurdere vannpolitikk. De oppfordrer til bevaring samt gjenvinning av avløpsvann som det er gjort i Singapore. Rapporten forteller også at land kan vurdere å øke prisene på vann, samt minske forurensningen av vann i industrien.
Når det gjelder å øke prisen på vann hadde Darcey O’Collaghan dette å si:
“Hvis vann prisene er utenfor et husstands betalingsevne, er det et brudd på menneskerettighetene.” – Darcey O’Callaghan, Food and Water Watch.
(Sitat oversatt til norsk fra engelsk, originalt sitat nedenfor.)

“If the water service fee is beyond a household’s ability to pay, it is a human rights violation.” – Darcey O’Callaghan, Food and Water Watch.

I land som for eksempel India er vann bruken svært uregulert og meget uøkonomisk, forurensning av vann er ofte ignorert og ustraffet. Minst 80% av Indias befolkning er avhengig av grunnvann som drikkevann, for å unngå bakterie-infisert overflatevann.

Indias vannunderskudd blir estimert til 50% eller enda høyere, klimaendringer forventes å gjøre situasjonen verre, temperaturer øker og værmønstre kan forstyrre nedbør.
Omlag 748 millioner mennesker over hele verden har nå dårlig tilgang til rent drikkevann, forteller FN rapporten, som også advarer mot at økonomisk vekst ikke alene er løsningen, men kan heller gjøre situasjonen verre.

Noen av løsningene som tilbys i rapporten, innebærer å finne nye måter å resirkulere avløpsvann, forbedre bevaring av vann, og kanskje mest urovekkende, øke prisen på vann. Som rapporten selv noterer, er det nok vann tilgjengelig for verdens behov, men for å kunne opprettholde fremtidige generasjoner, må styringen bli drastisk forbedret:
“Faktum er at det er nok vann tilgjengelig for å møte verdens voksende behov, men ikke uten dramatisk å endre måten vann brukes, forvaltes og deles på. Den globale vannkrisen er et styresett, mye mer enn ressurs tilgjengelighet, og det er her hvor hoveddelen av handlingen er nødvendig for å oppnå en vann sikker verden.” Altså, setningen over sier at det ikke er for lite vann, men for dårlig styring.

Kilder:
http://www.ipsnews.net/2016/04/un-predicts-40-percent-water-shortfall-by-2030/
http://www.dailykos.com/story/2015/3/20/1372113/-U-N-Warns-Of-40-Fresh-Water-Shortfall-By-2030
http://www.sfgate.com/world/article/U-N-warns-world-could-have-40-percent-water-6148230.php#photo-7688016

Powered by WordPress and ShopThemes