I dag er det barnekonvensjonens 25 års jubileum. Men hva er egentlig barnekonvensjonen?  

20. november 1989 skrev FNs barnefond, UNICEF barnekonvensjonen. Denne konvensjonen gjelder i 193 land dermed alle FNs medlemsland utenom Somalia, USA og Sør-Sudan. Barnekonvensjonen inneholder rettigheter alle barn har rett på i landene som har godtatt disse. Reglene gjelder for alle under 18 år uansett religion, kjønn, rase og nasjonalitet.

I mange land rundt i verden brytes barnekonvensjonen. Dette skjer ved blant annet slaveri og barnearbeid, som foregår blant annet i India og i Bangladesh. Det har også vært diskutert om Norge bryter barnekonvensjonen. Mange mener det er for dårlige forhold for barna på asylmottak og i enkelte institusjoner hvor barna blir plassert. Mange barn blir også utsatt for vold.

I mange land feires denne dagen på ulike måter. Eksempler på dette er blant annet at alle barnehager og skoler i Norden er invitert til å delta i en markering, hvor barnas rettigheter er i fokus.

Her finner dere alle rettighetene i barnekonvensjonen:
http://barneombudet.no/for-voksne/barnekonvensjonen/hele-barnekonvensjonen/

Skrevet av Emilie G. J. & Eliza K.

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service