Hva er barnevernet?

Hva er barnevernet? Du har sikkert hørt mye negative og positive tanker om barnevernet. Vi har snakket med medelever og søkt rundt om dette på nettet og endelig funnet ut hva de egentlig driver med, og her får dere svaret!

Barnevernet skal gi barn og unge hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme. Det er foreldrene som har ansvar for å gi  barna sine omsorg. Men hvis de ikke får det til, skal barnevernet hjelpe til slik at barn og unge får omsorg, trygghet og hjelpen de trenger til de blir voksne. Det viktigste barnevernet jobber med er at de hjelper familien for barnets beste. Hvis barn og foreldre er uenige og begynner å krangle, det er barnets helse som er avgjørende. Dette er skrevet i barnevernloven!

Barnevernet skal først og fremst gi hjelp og støtte slik at foreldre selv skal kunne gi barna sine god omsorg. Hjelp og støtte kan gis i form av ulike hjelpemåter i hjemmet i form av besøkshjem, støttekontakt og barnehageplass. Hvis hjelpemåtene hjemme ikke holder for å dekke barnas behov, har barnevernet også et ansvar for å finne andre muligheter for barnet.  Det kan være nødvendig å finne en god plass utenfor hjemmet hvor barnet kan være for en kortere eller lenger stund.

FOR EKSEMPEL: Andre i familien, fosterhjem, beredskapshjem eller hos nære venner..

Dette kan skje med eller uten foreldrenes bekreftelse. Hvis barnevernet ser at barnet har det bedre ved å bo utenfor hjemmet, men uten at foreldrene er enige. I alvorlige saker kan barnevernet få lov til å flytte barnet til et tryggere sted.

Det er barneverntjenesten i kommunen som først starter en undersøkelse om barnet eller en familie trenger hjelp og støtte. Mange undersøkelser starter ofte etter at foreldrene selv har kontaktet barnevernet, og mange ungdommer tar også kontakt selv. Barnevernet får også beskjeder fra andre offentlige steder og fra privatpersoner som er bekymret for  barnets situasjon. Det skal alltid legges vekt på å finne årsakene til det som er vanskelig og så skal dette tas opp med foreldre og barn. Det er alltid hensynet til barnets beste som skal bestemme hvilke hjelpetiltak som settes i gang.

Vi har intervjuet noen av medelevene våre angående dette temaet, noen av disse elevene har valgt å være anonyme.

Her er noen av svarene vi fikk:

Har du hørt noe om barnevernet fra foresatte eller andre personer?

– Ja, fordi mammaen min kjenner noen i barnevernet som har hjulpet en jeg  kjenner.

– Ja, jeg hørte en historie fra barneskolen at de ble tvunget til å bli tatt osv..

– Jeg har jo hørt hva de gjør, men jeg har ikke hørt noe negativt

Vet du hva barnevernet egentlig er og jobber med?

– For å ta vare på barnet sånn at de får en bra barndom.

– De jobber sikkert for at barn skal ha det trygt og at barnet får den omsorgen de skal ha.

– De jobber med å beskytte barnet og tar vare på det.

– Barn kan ta kontakt med barnevernet og da griper de inn.

– Det er jo for å hjelpe barn og foreldre, de hjelper foreldrene til og oppdra barna sine til å få til å få en god barndom.

Dette er vår mening om barnevernet..

Vi mener at barnevernet gjør en bra jobb, de prøver jo egentlig alt de kan for at barnet skal ha det bra og å få den omsorgen de trenger. Det er jo på en måte sant at de tar bort barnet fra foresatte, men de gjør det bare for en god sak. Barnevernet har en spesiell jobb der de hjelper andre. Noen kan ha hatt en fin barndom og noen en dårlig, men at de hjelper andre barn og unge med en dårlig barndom og hjelper dem videre sånn at de får en fin framtid er helt fantastisk! 🙂

Skrevet av Charlotte og Ida-Marie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service