Rektor snakker om mobbing

Vi har snakket med rektor på Eidsberg ungdomsskole om mobbing.

Rektor Tore Løkkum, har vært både lærer og rektor ved Trømborg skole og nå er han rektor for Eidsberg ungdomsskole.
Vi intervjuet han om mobbing, og dette er hva han svarte:

 

Hva synes du om mobbing?
Det er et alvorlig fenomen, det kan få veldig alvorlige konsekvenser for den som blir utsatt for det, og derfor har vi nulltoleranse på skolen, så alle på Eidsberg ungdomsskole kan ha et mobbefritt læringsmiljø.

Det er mange sammensatte årsaker til at folk mobber men det å utøve makt ovenfor andre, sosialtilhørighet, at man vil tilhøre en gruppe så lar man det gå utover andre elever.

 

Hva hadde du gjort hvis du var en elev og ble mobbet?
Det kan være veldig vanskelig tenker jeg. Si ifra til noen, si ifra hjemme og si ifra på skolen, sånn at skolen får vite om det. Skolen plikter og sørger for at alle elever har det bra, alle på skolen skal oppleve et inkluderende miljø, Fremfor lærings tillit, trivsel og mestring sånn at man gleder seg til å komme på skolen. Det er skoleplikt i Norge det betyr det er ikke valgfritt å gå på skole, det må alle. Derfor har skolen et ansvar for at elevene skal ha det trygt på skolen. Skolen kan sette inn tiltak ovenfor den som mobber, sørge for at man blir stoppa, så jeg ville sagt ifra.

 

Har du merket mobbing på skolen?

Nei, jeg har ikke merket at det har vert mobbing på denne skolen, det betyr jo ikke at det ikke er mobbing på eidsbergungdom skole, men vi skolen får vite det så hadde vi settet tiltak for å stoppe det.

 

Tror du det går å bli kvitt mobbing?
Ja, jeg velger å tro det, skolen jobber mye for det, skolen sørger for at det er tydelige å gode klasse ledere. Gode inspeksjonsrutiner, godt skole og hjemme samarbeid og at man både jobberi en systemrett form av at man gjør elevundersøkelser for å avdekke hvordan skolemiljøet er og individretta, så vis det skulle være elever som blir mobba at man går inn og stopper det. Vi kan oppdage mer gjennom elevundersøkelser så vi kan jobbe for hele skolen, for å forebygge og sette inn gode tiltak å forhindre det. Det betyr ikke at enkelte elever kan bli utsatt for mobbing allikevel, hvis man oppdager det må man også gå inn å stoppe det. Jeg synes det er viktig at lærerne på skolen har oppdatert kunnskap om mobbing, klasseledelse og skoleutvikling sånn at man kan hele tida jobbe for at læringsmiljøet er best mulig.

Hva kan man forvente av deg og lærerne?
Skolen har blitt med i et prosjekt som heter lærings miljø prosjekt, det har som målsetting at elever på skolen skal oppleve et inkluderende læringsmiljø som fremhever læring, tillit, trivsel og mestring. Det er hovedmålet med det, gjennom dette prosjektet som alle ansatte blir oppdatert i kunnskap er med på ulike kurs og seminarer over 2 år. Gjennom det så kan skolen bli enda bedre, vi kan få bedre inspeksjonsrutiner, man kan se tydeligere hvor mobbinga er og man kan forbygge det, følle opp å stoppe det.

Jeg vil at alle elevene skal oppleve at læringsmiljøet som er godt og trygt, at alle elevene har en venn, at man gleder seg til å gå på skolen.
Hva kan du si til de som mobber.

Jeg synes de burde stoppe å mobbe fordi det har så alvorlige og langvarig konsekvenser at man kan ødelegge et menneske for alltid, vi kommer til å gjøre alt vi kan for å stoppe det. Jeg vil at elever som opplever det skal si ifra til voksene. Hvis man synes det er vanskelig å si ifra hjemme så burde man si ifra til helsesøster eller rådgiveren. Det kan være vanskelig for noen men man burde si ifra til noen, det er mange på skolen man kan si ifra til.

Skrevet av Nathalie Vestli og Martine Dreierstad

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service