En dyr kommunesammenslåing

Kommunesammenslåingen har lenge vært ett emne som har blitt svært mye snakket om.

Kommunesammenslåingen gjelder kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg og Hobøl. Målet er å få slått sammen kommunene innen 1.Januar 2020. Det har vært et stort snakk rundt om i kommunene, men på stortingen ble det flertall på å få slått sammen kommunene. Møtet ble avholdt på Slitu som vil bli den nye kommunens midtpunkt ved sammenslåingen.

Det er flere bedrifter som har begynt  å tenke tanken på å skaffe nye lokaler for sammenslåingen, en av disse er Askim og Hobøls lønn og regnskapsavdeling som allerede skal flytte inn i nye lokaler neste år. I slutten av juni skal den nye fellesnemden for de fire kommuenene etableres.

Selv om ikke planene er klare, har de nå fått vite hvor mye penger de har å bruke på sammenslåingen de neste årene. Summen endte på 71,7 millioner kroner. Unaas sier at selv med sammenslåingen som vil skje, skal han fortsatt jobbe for å få Mysen til å bli Øslandets mest attraktive småby.

Kilder; www.smaalenene.no

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service