Treholt-saken

Treholt-saken er den største spionsaken i morderne norsk historie. 20. januar 1984 ble Arne Treholt arrestert på Fornebu flyplass og siktet for spionasje. 

Arne Treholt var en arbeiderpartipolitiker og diplomat. Han ble siktet for spionasje og landsvik. Han hadde hatt hemmelige møter med russiske KGB-agenter og trolig lekket ut graderte politiske og militære opplysninger i bytte mot store pengesummer, som ble plassert i en hemmelig konto i Sveits. Den 20. juni 1985 ble han dømt til 20 års fengsel og inndragning av 1,1 million kroner av Eidsivating Lagmannsrett.

Treholt anket dommen fra lagmannsretten til Høyesterett, men han trakk anken under forhandlingene i Høyesterett i 1986, og lagmannsrettsdommen ble endelig. Treholt har gjennopptatt saken fire ganger i ettertid og fått avslag alle gangene.

Den siste begjæringen ble avslått av Kommisjonen for gjenopptagelse av straffesaker i 2011, etter at Geir Selvik Malthe-Sørensen, en privatetterforsker engasjert av Treholt-saken, hevdet at bevisene i saken var fabrikkert. Malthe-Sørenssen ble i 2016 avslørt for å ha fabrikkert beviser som angivelig skulle renvaske Treholt.

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service