NRK på Videregående

Mandag 1. september kom selveste kringkastingssjefen, Thor Gjermund Eriksen, til Mysen videregående skole for å høre litt hva ungdommen og lærere tenker om NRK idag. Hvordan kan NRK få flere seere? Medier og kommunikasjons linja hadde også en presentasjon av hvordan medier blir brukt av ungdommen nå til dags. Dette var et åpent møte, hvor publikum kunne komme med innspill.

Kringkastingsjefen startet møte med å si litt om seg selv og hvordan NRK er idag. Han sa hvor han kom fra, hvor gammel han var og hvilken stilling han har i NRK. Han forklarte videre at grunnen til at han kom er at han vil øke antall seere, og enda mer unge seere. Han stilte spørsmål og hadde en powerpoint-presentasjon med statistikker om utviklingen av seere på NRK og hvilke som ser på NRK. Han viste også forslag om hvordan de skulle klare å få til flere seere, men var avhengig av innspill fra oss hva de kan gjøre bedre, utvikle og reflektere.

Thor Gjermund Eriksen

Så var det tur for at de forskjellige personene som var invitert av NRK og TV rundt omkring i landet og de presenterte seg selv og fortalt om egne erfaringer fra NRK og måter de tenker på hvordan øke seertall og produksjon.

Etter powerpointen var ferdig ga han ordet til et par gutter fra medier og kommunikasjon.  Disse guttene hadde hatt en undersøkelse på Mysen Videregående hvor de hadde spurt flere spørsmål som hva man foretrekker å se på , hva de synes om NRK sine programmer og hva NRK skulle ha gjort for at de skulle se på som de viste i en video som de hadde laget.

Til slutt var det bare å spørre de som har kommet på besøk, og de svarte grundig. Det var spørsmål om alt fra privatliv til offentlig media.

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service