Privatliv -hvor går grensen?

Mange elever klager på at lærerne blander seg for mye inn i elevenes privatliv. Dette blant annet etter et brev fra skolen angående “Bekymring rundt ungdom på 10.trinn og alkohol” (se vedlagt bilde). Vi har intervjuet rektor, Lasse Thorvalsen, og fått hans mening om saken.

– “Hensikten er å si ifra om det vi oppfatter som negativ utvikling. Det kan hende at det bare er i noen tilfeller det skjer, men det er farlig og det er viktig at foreldre får vite om det. De tror de vet alt, -men nei. Ungdommer er eksperter på å skjule ting for foreldrene sine. Vi har et ansvar for at de har det bra.”

Lasse forteller videre om at det er en grunnleggende missforståelse. – “Vi bryr oss hele tiden, og hvis vi ser ting som kan påvirke skolen må vi si ifra.”

Om brevet kommer til å hjelpe, er han litt usikker på. Han forteller at det kanskje vil gjøre noen foreldre litt mer oppmerksomme.

Mange av elevene mener at lærerne tar alle under en kamp, og er særlig missfornøyde med denne setningen: “Dette er ikke et fenomen man kan tilegne en spesiell gruppe, dette forekommer i større eller mindre grad i alle elevgrupper på 10.trinn.” Rektor forteller oss at han skjønner at elevene kan føle seg mistenkeliggjort. -“men hva er alternativet?”, fortsetter han. -“Vi har ikke alle navn og vet ikke hvem det gjelder, så jobben vår er å advare foreldrene.”

Han skryter også mye av elevene. “Ungdom blir bare bedre og bedre. Jeg tror de er smartere. Samfunnet de vokser opp i er mye mer kompleks. De har bedre sosiale ferdigheter og det er enklere å snakke med voksne i dag enn før.” Han forteller videre at det dessverre er mange som “faller utenfor” og sliter. “I dag er det mye fokus på utseende og flere selvmordsforsøk og deprimasjoner”

“Det er mye snakk om rettigheter, men lite snakk om pliktene. Vi har en plikt om å følge lover og regler, men disse blir ikke alltid fulgt…”

Vi kan konkludere med at brevet kanskje har blitt missforstått. Rektor og alle lærerne mener godt for elevene, men det kan være vanskelig for elevene å forstå.

 

Intervjuet av Iman og Sander

Skrevet av Iman, Sander og Emilie

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service