Ebola viruset

 

  

Det er tidligere kommet ut en sak om ebola på EUSA. Dette er en oppfølgningssak med litt mer informasjon om viruset.

 Ebola ble første gang påvist i 1976 i den demokratiske republikken Kongo. Utbruddene har hittil forekommet i Kongo, Gabon, Liberia og Uganda.

Smitte:

Smitten blir overført fra dyr som for eksempel flaggermus og gorillaer. Den er bare overførbar ved åpne sår og berøring.  Man kan ikke bli smittet gjennom luften.

Symptomer:

Symptomene starter med høy feber etterfulgt av muskelsmerter, hodepine, diare og oppkast. Når du har fått symptomene er levetiden din alt fra 2 – 21 dager.  Når viruset er på sitt verste får du ytre og indre blødninger fra over nesten hele kroppen. Viruset utvikler seg i organene i kroppen som medfører organsvikt.

Forebygging og behandling:

USA er langt framme med å forske på en vaksine mot ebola-viruset. Denne vaksinen skal ikke inneholde smittsomt virus, men genetisk materiale.

 

 

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service