KRONIKK: Religionsfrihet satt på spill

Hijab, niqab, chador, burka, turban, alle religiøse hodeplagg. Hva er det som gjør at folk føler seg ubekvemme rundt folk som har på seg disse plaggene? Hvorfor åpner vi ikke opp for andre kulturer og religioner, slik som vi gjør for kristendommen i Norge? Det har lenge vært en debatt i samfunnet rundt dette temaet; skal heldekkende plagg være lov å bruke i Norge?

I Norge i dag er det spesielt vanskelig for  muslimske kvinner å få seg jobb med disse religiøse plaggene. De møter motstand og blir utstøtt. Nordmenn skaper seg fordommer mot kvinnenes plagg og tar avstand fra dem. Det er allerede vanskelig for innvandrende kvinner, men denne utfordringen blir større når man bærer disse plaggene.

Partier som FrP vil gjøre det forbudt å bruke niqab og burka i det offentlige rom. Etter at Frankrike fikk  innvilget et likt forbudet mot disse plaggene fra menneskerettighetsdomstolen har FrP tatt opp saken i stortinget igjen og debatten på for fullt.  I 2013 så ble forslaget om forbud mot niqab og burka slått ned. Ap har vært nøytrale i saken men nå prøver FrP å få et konkret svar fra Arbeiderpartiet for å få en alliert i saken.

Mange mener at disse plaggene kan virke skremmende og ubehagelige fordi man ikke ser ansiktet til personen. Den vestlige klesstilen er veldig ulik fra stilen vi nordmenn har. Vi er ikke vant til slike plagg og reagerer derfor ekstra mye på kvinner som bærer disse.

På den andre siden er det mange som mener at heldekkende plagg skal være opp til deg selv om du skal bruke eller ikke. Det er en del av den muslimske troen, og blir det en lov mot heldekkende plagg så vil dette være urettferdig for muslimer. Klær kan si mye om identiteten, og denne friheten til å velge selv hva man går med vil minke.

I Norge kan det derfor konkluderes med at det er mange ulike tanker og meninger rundt dette temaet. Vi håper Norge vil finne en løsning som blir riktig for begge parter. Hvor lang tid det vil ta, er det ingen som vet, men vi vil nok ikke vente for evig.

Skrevet av Ayaan og Oda

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service