Eidsberg ungdomskole

Vi har vandret rundt i friminutt og i skolens ganger for å høre hva elever syntes er positivt og negativt med skolen vår. Det var mye å hente blant elevene både på den positive og negative siden.

 Vi møtte både 8, 9 og 10 klassinger som hadde mye på hjertet. De fleste hadde både positive og negative sider. Det kom ikke som et sjokk at det ble mest på den negative siden.

Dette var det vi fikk når vi spurte hva de syntes om skolebygningen:

– Dårlig klima, stygge klasserom og ganger hos 9 og 10 trinn. Elevene syntes at skolen skulle vært lik overalt.

– Elevene er glade for at vi har en kantine som er åpen hver dag.

– De liker også at skolen er stor og har noen store klasserom med plass til mange.

Dette syntes de om undervisningen:

– Kjedelige timer og lekser. Dette svaret gikk igjen hos de fleste, men noen syntes også at undervisningen var fin og variert.

– Elevene er fornøyde med den oppfølgingen de får av lærere, vikarer og assistenter.

– Åpen dør var noe elevene nevnte. Det består av rådgiver, helsesøster, sosiallærer og ungdomskontakt som elevene har fri tilgang til hvis de ønsker råd eller noen å snakke med. Det elevene syntes var dumt med dette var at de kaller seg åpen dør og at de noen dager i uken kommer til låste dører.

– På Eus er det kun 10.trinn som får forlate skolens område under skoledagen. Dette syntes 8 og 9 trinn er urettferdig. De ønsker friere tøyler, noe som kan hjelpe de til å ta ansvar og hensyn til samfunnet skolen befinner seg i.

– Elevene føler også at de ikke blir behandlet likt og at de ikke alltid blir hørt slik de ønsker.

Noe om skolemiljøet:

– Elevene dro opp det med mobbing hver gang, dette er noe som selvfølgelig blir jobbet mot. Noen syntes at det er lite mobbing på Eus noe som selvfølelig er kjempe bra. Det vises derfor at det er flere sider av saken om mobbing. På skolens elevundersøkelser viser det seg at det bare er noen få som blir mobbet. Dette er veldig bra, men vi vil jobbe for å bli kvitt all mobbing på Eus.

– Elevene følte de kunne være seg selv og ha det gøy sammen med sine venner. De fortalte at det var mange snille elever og lærere her.

– De syntes vi har et bra skolemiljø.

Skrevet av Kaisa, Anna og Jenny.

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service