Månedens lærer

Vi har tenkt å starte med månedens lærer. Vi vil intervjue læreren, og lærerens elever. 

Hver månede skal vi trekke en lærer fra EUS. Vi skal dem stille spørsmål, og tro oss, det vil bli flaut! I tilegg skal vi snakke med elever om hva de liker ved lærern. På slutten av måneden kommer innlegget ut. Vi har har månedens lærer fordi vi tenker at det kommer til å bli gøy, og morsomt å se hva elever liker ved lærere. Det kommer til å bli morsomt å ha med lærere på EUSA, og ikke bare elever. Det vil også bli artig å stille spørsmål til lærerne, fordi det vil bli spørsmål som er flaue. Siden vi skal ha månedens lærer så har vi også forventinger for en god lærer.

Hva vi forventer av en god lærer:

* Lærer bort på en god måte

* Er flink til å variere undervisningen

* Har en planlagt time for hver gang

* Er i godt humør

* Er tidsnok til timene

* Går igjennom alt stoffet før prøver

* At lærerne gir mulighet til elevsammarbeid

* Lar elevene ha muntlige presentasjoner

* Snakker med eleven om hvordan man ligger ann i faget

* Holder seg til temaet

Skrevet av Hivi, Camilla og Salia

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service