ANTIDOPING NORGE

I dag har antidoping Norge hatt foredrag for valgfaget fysisk aktivitet og helse. De ville snakke med elevene om kroppspress og kroppsidealer.

Foredragsholderen begynte med å snakke om at elevene ikke skulle la treningen gå for langt. Blant ungdommer i dag er det mye press på trening og utseende.  Mange ungdommer i dag endrer kostholdet for å få den perfekte kroppen. Dette kan føre til anoreksi, ortoreksi  (at man føler seg tykk) eller megareksi (at man føler man aldri blir trent nok). Mange vil forbedre det kroppslige utseende og dop er da et stort hjelpemiddel.

Hun fortsatte og snakke om at mange unge var misfornøyde med seg selv og sin kropp. På en skole hadde det vært en undersøkelse som viste at ca. 50% av elevene var misfornøyde med egen kropp. De mente dette presset ble størst når man gikk fra barneskole til ungdomsskolen.

Kroppsidealene har endret seg gjennom tidene og utseende på leker har også blitt forandret. Et eksempel er at superheltene har blitt mer muskuløse.

Kroppspresset er ikke bare på barn og unge, men også voksne. Flere ukeblader lager egne utgaver om hvordan du får den perfekte kroppen, hvordan du skal holde deg ung og hvordan du skal holde på den perfekte kroppen. I ukeblader og reklamer photoshoper de modellene til å se tynnere, mer muskuløse og mer perfekte ut. Dette skaper generasjon perfeksjon!

Vi fikk en liten informasjons brosjyre hvor det står litt om hva doping kan føre til:

Er doping farlig?

Ja. Doping kan gi deg psykiske, fysiske og sosiale skadevirkninger.

Er det lov å bruke doping?

Nei. Dopingbruk er straffbart, og du risikerer å få det på rullebladet (politiattesten).

Finnes det doping som ikke er helseskadelig?

Nei.

Hvor raskt kommer skadevirkningene?

De kan komme med én gang.

Hvilke skader får du av doping?

Her er det mange faktorer som spiller inn, bl.a. alder, kjønn, type preparat, doser, gener m.m. Det er umulig å forutsi hvem som rammes av hva.

Er det mulig å bli avhengig av doping?

Ja.

Skrevet av : Martine R., Martine B. og Marte.

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service