Arbeiderpartiets neste store ansikt

 

På den  første valgfagsdagen var vi veldig heldige med å få et intervju med den nylig innvalgte stortingsrepresentanten fra Arbeiderpartiet, Torstein Tvedt Solberg! Torstein Tvedt Solberg møtte oss på stortinget med et stort smil om munnen og var klar for intervjuet som innebar spørsmål om hvordan jobben hans er og hva han driver med.

Fakta om Torstein Tvedt Solberg:

 

  • Født i Stavanger i 1985 (28 år)
  • Satt i bystyret i Stavanger i 8 år, fra han var 18 år
  • Ble valgt inn på stortinget under stortingsvalget i 2013, med 20000 stemmer
  • Representerer Arbeiderpartiet
  • Sitter i finanskomiteen på stortinget

Torstein Tvedt Solberg møter oss i lobbyen på stortinget med et godt humør. Han begynner å spørre oss om hva vi driver med på fritiden og lingnende. Så begynner han å vise oss rundt på stortingen, først på lagtingssalen der vi fikk tatt noen bilder av han og fikk sitte i stolene. Så tok han med oss rundt på de forskjellige rommene. Så tok vi turen til Vandrehallen, der vi startet intervjuet.

Torstein Tvedt Solberg om jobben sin

Torstein Tvedt Solberg mener det er en stor ære å være stortingsrepresentant. Ingen dag er lik, sier han. Jobben hans er kjempegøy og spennende.  Han sier at det er mye reising når du sitter på stortinget, men da møter han også mye mennesker.Torstein Tvedt Solberg sitter i finanskomiteen på Sortinget, noe som han mener er den viktigste komiteen. Det er fordi de bestemmer over alle pengene som brukes. Han sier at alle de andre komiteene kan diskutere så mye de vil, men det er de som bestemmer hvor mye penger de skal få.

Prioritering av penger

Arbeiderpartiet vil pusse opp mange av de slitte, gamle skolene i Norge. Målet er å pusse opp 1000 skoler i 2014. De ble pusset opp 1400 skoler i fjor. I og med kommunene skal pusse opp skolene, så får kommunene tilbud til å låne penger fra staten.

Mer penger til utdanning av lærere for kompetanse med 300 mill, fordelt på hele landet. Det er en sak arbeiderpartiet er veldig for. Han og sikkert mange i arbeiderpartiet  er enig om at den nye regjeringen tar Norge i feil retning. Den ene grunnen til at de mener det er at  arbeiderpartiet hadde økt skattelette betraktelig. Når det da har godt en viss periode kommer dette til å gjøre utslag på både de som har litt mindre penger enn vanlig og de som har mer, men med høyre i regjering kommer denne forskjellen til å bli større og større.

Hva skjer i et møte i en sal på stortinget?

Det er ofte møte på stortinget om ulike politiske saker. I det møte sitter det politisk engasjerte mennesker som skal være med å debattere, men sitter det noen andre i den salen? Svaret er ja. De andre er de som er med på møter for å notere alt det politikerne sier. Etter møte er ferdig må disse personene spørre de enkelt personene som har sagt noe, om de har skrevet riktig.

Spesielt de neste fire årene

Det som er spesielt med høyre i regjering er at arbeiderpartiet egentlig er i flertall med stemmer. Dette vil si at arbeiderpartiet har mer makt enn høyre hadde når arbeiderpartiet var i regjering. Arbeiderpartiet trenger dermed ikke å ha så mye støtte fra de andre partiene på venstre side for å komme igjennom en sak.

Jonas Gahr Støre

Under vår omvisning på stortinget, gikk vi igjennom en korridor med flere kontorer til stortingsrepresentanter. I huset var det flere etasjer. De forskjellige partiene holdt til i de forskjellige etasjene. Alt etter hvor mange stemmer de fikk. Vi gikk igjennom arbeiderpartiets korridor og litt ned i gangen så møtte vi på tidligere utenriks- og helse og omsorgsminister, Jonas Gahr Støre. Han fortalte oss at Torstein kommer til å bli arbeiderpartiets neste store ansikt. Dette var vi helt enig i.

IMG_1215

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service