Arbeidslivet i Mysen

Som dere vet er det mange arbeidsplasser her i Mysen. Vi har vært og intervjuet noen av dem. Kanskje du finner din fremtidige jobb?

-Den første vi intervjuet var Wenche Myhrvold Olsen. Hun er 39 år og bor her i Mysen. Hun jobber med spredt avløp, det går innenfor gruppen VA ingeniør. Wenche har jobbet her i Eidsberg siden 1. september 2010. Før det hadde hun jobbet i Lillehammer, Gjøvik og litt i Oslo. Jobben går ut på å gi de som har gamle og dårlige annløpsannleg, nye og gode anlegg. Det som interesserte henne til å starte med dette var egentlig ingen ting. Det var veldig tilfeldig, hun har ikke kjent noen som hadde det yrket, men hun valgte det fordi hun ville jobbe med kultur og miljø. For å gjøre det jeg gjør, kan du gå på universitet eler ingeniør høyskolen. Wenche Olsen ville bli geolog, men det var helt tilfeldig at hun begynte å jobbe med spredt avløp. Hadde hun ikke jobbet med dette ville hun ha jobbet med noe innenfor film. Kanskje en filmregissør, eller en skript. En skript er en som passer på at alt liger der det lå, og som passer på at skuespillerne holder ting i riktig hånd, eller står der det sto. Sjefen hennes er Thore Ånesland, han er virksomhets leder.

bilde 1 vi skal brukeWenche Olsen. Spredt Avløp

-Når vi var ferdig med å intervjue Wenche, gikk vi til Family Sports Club. Der møtte vi glade, og hyggelige Åse-Marit. Hun er 31 år og kommer fra Båstad. Hun jobber som resepsjonist ansvarlig og som en treningsinstruktør. Hun har jobbet med dette i 7 år. Jobben går ut på å være hjelpsom, glad og smile. Når hun er treningsinstruktør, må hun hjelpe de på kurset hennes og oppmuntre dem. Før Åse hadde jobbet her, hadde hun jobbet på en kafeteria, europris, Lundeby og Co, diplom is og Statoil. Personen som inspirerte Åse-Marit til å begynne med dette, var sjefen hennes. For å begynne med dette yrket, må du ha et kurs i  å være reseptionsansvarlig. Det kurset er i Oslo, du må også ha en treningsutdannelse og en treningslisens i alle kursene du skal undervise i. Åse valgte dette yrket fordi det er morsomt, slitsomt, utfordrende og spennende. Hadde hun ikke vært dette hadde hun kanskje vært en rallybil sjåfør, eller kanskje en rockestjerne. Hvem vet? Lønna til Åse er ca.en hennes er 280 000 kr i året. Lønna har økt veeeeeeeeeeeeeeldig lite siden hun startet. Sjefen hennes er daglige leder Nina.

bilde 6 vi skal brukeÅse-Marit. Treningsinstruktør og resepsjonist ansvarlig.

-Når vi var ferdig på FSC, gikk vi til Elkjøp. Der møtte vi Kjell Haugro. Han er 60 år og kommer fra Askim. Han jobber som en avdelingsleder på Elkjøp. Han har jobbet der i hele 30 år. Det var helt tilfeldig at han begynte å jobbe der. For å jobbe her må du ha gått selger og leder skole. Du går ikke bare på skolen, du har litt skole og litt jobb. Vanligvis er det fordelt over 5 år. Skolene er igjennom Elkjøp. Det som inspirerte han til å begynne med dette var interessen for jobben. Jobben går ut på å kjøpe inn varer, holde orden og lære opp nye ansatte. Før Kjell hadde jobbet her hadde han jobbet på 4 andre steder. Hadde han ikke hatt denne jobben, ville han nok fortsatt hatt en jobb innenfor selging. Sjefen til Kjell heter Jørn Gran. Lønna til Kjell er 360 000 kr i året. Den har økt veldig mye siden han startet her!

bide 5 vi skal brukeKjell Haugro. Avdelingsleder.

-Etter at vi var ferdig på Elkjøp, var HIT neste i køen. Når vi var på HIT, møtte vi Wenche Karlsen. Hun er 65 år og kommer fra Ørje. Hun jobber som en ekspeditrise. Hun har jobbet med dette i 10 år. Jobben går ut på  å fylle på varer, rydde og ekspedere. Hun har også jobbet på 4 steder før. Det som inspirerte henne med å begynne med dette var, at det var en ledig stilling. Så da ble det bare sånn. For å få dette yrket må man ha gått på handelskole. Hun valgte dette yrket fordi hun liker å stå i butikk. Hadde hun ikke fått denne jobben, hadde hun nok jobbet med noen innen butikk uansett. Sjefen til Wenche Karlsen er Stein Kokstad. Lønna hennes ville husket hun ikke.  Lønna har ikke økt mens hun har jobbet her.

bilde 4 vi skal brukeWenche Karlsen. Ekspeditrisen

Eter Hit, var det Eurosko sin tur til å bli intervjuet. Der møtte vi Karin. Hun er 64 år og er fra Skiptvedt. Hun jobber som dagligleder/avdelingsleder for Eurosko. Hun har jobbet med det i 14 år. Hun valgte dette fordi det virket spennende, og det er morsomt med sko. Man må ikke ha noe spesiell utdanning, men man må være interessert for mote. Inspirasjonen her var at det var en ledig jobb, hun søkte, og hun fikk jobben. Jobben går ut på å selge og stille opp sko. Hun har jobbet på 3 ulike steder. Hadde hun ikke jobbet med dette, hadde hun jobbet der det var mennesker, for eksempel i en butikk. Sjefen til Karin hetter Mette. Karin har en årslønn på ca. 300 000 kr. Den har økt siden hun startet her.

bilde 3 vi skal brukeKarin. Dagligleder/avdelingsleder. (beklager det ble litt utydelig)

Når vi var ferdig på Eurosko. Var det siste bedrift igjen, det var Libris. Hos Libris møtte vi Lisbeth. Lisbeth er 63 år fra Hærland. Hun er faktisk eieren av Libris. Hun har jobbet der i 30 år. Hun valgte det yrket fordi hun er glad i bøker. For å få dette yrket må du være glad i bøker. Du kan også ha gått fagskole i bok og papir. Hun tror ikke det var noe som inspirerte henne til å begynne med dette. Jobben går ut på å selge bøker, bestille bøker, fylle på bøker, stelle, rydde og andre ting som må gjøres. Hadde hun ikke jobbet med dette hadde hun nok vært lærer. Hun har jobbet på 7 ulike steder før. Det er ingen som er sjefen hennes, hun er sjefen til de andre. Lønna hennes er ca. 400 000. Den har økt siden hun startet her.

bilde 2 vi skal brukeLisbeth. Eieren av Libris.

Sak av: Mathias. Bilder av: Simen

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service