Blir jorda varmere?

Stadig vekk skjer det endringer i kilmaet. Forskerne har nå erklært at jordkloden kan bli 5 grader varmere i år 2100.

En beregning basert på jordens klimaendringer 800 000 år tilbake, tyder på at global oppvarming kan skyte fart og øke ytterligere fem grader innen år 2100. Vi har sett dramatiske endringer i temperatur mellom istider og varme mellomistider, men likevel befant temperaturen seg innenfor ett lavt og ett høyt nivå hele tiden.

Klimaprofessor Helge Drange, sier:

“Dette er nok mulig med en så sterk temperaturøkning, og det vil i så fall være totalt ødeleggende for kloden og sivilisasjonen. Klimasensitiviteten er ikke kjent, og vi har ikke en enighet blant forskerne om dette. Vi har mye forskning på klimasensitivitet – og alle viser oppvarming, men alle spriker. Men denne forskningen viser vi at selv om det ikke er sannsynlig, så er det mulig. Så konklusjonen er at vi må ta klimatrusselen alvorlig.”

Alle kan nok være enige med det.

kilder: VG.no, Google bilder.

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service