Bruk Hue – Norges største kampanje mot digital mobbing

Onsdag 13. 02. 2o13 fikk vi besøk av Bruk Hue. De fortalte oss om nettmobbing & hvordan det kan ødelegge noens liv. De viste oss en tre delt film om nettmobbing. Der vi fikk se hvordan mobbing på nett kan ødelegge mobbeofrenes liv.

Telenor, Medietilsynet, Røde Kors og Barnevakten har gått sammen om en felles innsats under navnet Bruk Hue.

 

Digital mobbing er ikke annerledes enn annen mobbing, det bare skjer et annet sted.
Mobbing er når noen opplever at andre er slemme med dem, sier stygge ting og at dette skjer mange ganger. Digital mobbing er når noen sender ubehagelige meldinger eller bilder over internett eller mobil. Digital mobbing blir ikke borte så lett og det kan deles med mange.

Seks av ti barn og unge mener erting eller mobbing på Internett eller mobil er et problem og 9 av 10 unge mener at mobbing på nettet er mer alvorlig sammenlignet med tradisjonell mobbing – ansikt til ansikt. Det viser en undersøkelse som er gjennomført av Norstat på oppdrag fra Telenor.

Info: Magnus

Tekst & bilde: Mathias

Powered by WordPress and ShopThemes