Buss for tog, igjen…

Nok en sommer med buss for tog for pendlerne. Gigantoppgradering på Østre linje skal fullføres til sommeren. Dermed er pendlerne nødt til å kjøre buss.

Østfoldbanens Østre linje vil bli stengt fra mandag 29. juni klokka 03:00 til mandag 10. august klokka 03:00.

I fjor ble stasjonene bygget om og oppgradert for å tilpasse det nye, digitale signalsystemet ERTMS (European Rail Traffic Management System). Da var også østre linje stengt. Denne oppgraderingen dreier seg blant annet om vedlikehold av bruer, rydding av skog, svillebytter, utbedring av planoverganger, sporisolering, fornyelse av sporvekslere og utbedring av kontaktledningsanleggene. Jernbaneverket vil sette opp gjerder mellom Ski og Sarpsborg for å hindre ulovlig ferdsel på spore og påkjørsler av dyr.

Østre linje er en erfaringsstrekning for resten av landet. Totalprisen ble i fjor oppgitt til å være i underkant av 500 millioner kroner. Denne sommeren skal togstrekningen klargjøres til å ta i bruk det nye systemet. I løpet av 2015 gjennomfører Jernbaneverket i tillegg en rekke tiltak som skal hindre fredtidige forsinkelser.

Kilder: mobil.smaalenene.no/Nok_en_sommer_med_buss_for_tog_for_pendlere-5-38-55809.html

Skrevet av Kaisa

 

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service