Den skjeve fordelingen

 

Fattigdom er et stort problem for mange i verden, og truer utviklingen av samfunnet. Her i Norge har vi det bra, og for mange er dette en selvfølge. Vi har spurt elever fra 8, 9, og 10. klasse på EUS om hva de mener vi kan for å jevne ut forskjellene mellom rike og fattige i verden.

Med fattigdom menes først og fremst en mangel på livsviktige ressurser, som for eksempel ernæring, husrom eller klær. Ofte brukes begrepet også som betegnelse på en mangel generelt.

Fattigdom går ut på at man har mangel av muligheter til å leve et liv som tilsvarer bestemte minimale krav. Disse kravene kan være svært forskjellige avhengig av tid og sted.

Begrepet fattigdom brukes ikke kun om enkeltpersoner eller grupper av mennesker, men også stater, land og administrative enheter.

 

Vi kan også se fattigdom i flere sammenhenger. Vi har den økonomiske fattigdommen; med det menes det å lide materiell nød, altså med mangel på penger, materielle goder og ressurser. Vi har også den sosiale fattigdom; det vil si å være sosialt ekskludert, men samtidig avhengig av samfunnet for å føre et liv slik samfunnet forventer. Samfunnet kan for eksempel forvente at vi skal delta i samfunnslivet og etablere familie.

Når man lever i fattigdom har en ikke mulighet for å bestemme over egen livssituasjon.

 

Det er hva fattigdom er, men spørsmålet er hva vi kan gjøre for å redusere fattigdom og jevne ut forskjellene mellom rik og fattig. Så hva slags tiltak kan vi i vesten gjøre for å hjelpe? Dette skal vi se litt nærmere på og vi har fått forskjellige synspunkter fra både 8, 9 og 10 trinn.

 

Hva kan vesten gjøre for å jevne ut skjevheten mellom fattige og rike i verden?

«Dersom vi bare kjøper det vi trenger og ikke så mye skrot, ville det hjulpet mye» Sier Catharina Gjerde fra åttende klasse. «Vesten kan også gi  mer av de pengene man vanligvis bruker på klær til veldedighetsorganisasjoner» sier Mats Kvithyll fra åttende klasse»

«Jeg vet ikke, kanskje gi mer penger til de fattige», sier Hans Tvindesæter. «Vi kan jo kjøpe mindre da», mener Petter Jansen

«Vesten kan stifte flere hjelpeorganisasjoner, noe lignende Redd Barna. Man bør også bruke flere ressurser på å gjøre folk oppmerksomme på at disse finnes, og at man kan donere penger til organisasjonene. Norge er et av mange land som bruker penger på mange ting som er helt unødvendig og overfladisk», sier Andreas Ertzaas i tiende klasse.
«I mange bedrifter er folk selvopptatte og tenker bare på bedriftens beste, uten å tenke på at dette kan få konsekvenser for de fattige i verden. Disse menneskene må rett og slett bli mindre selvopptatte og grådige. Vi må også innse at vi blir nødt til å dele på godene våre her i vesten», sier Darin Hagi i tiende klasse. «I tillegg til penger kan vi gi klær» Og medisiner», Legger Andreas til. Videre fortsetter Darin: «For at folk skal gidde å gi slike ting, må dette være lett tilgjengelig for folk flest, for eksempel kleskontaineren utenfor Europris her i Mysen.

Hva kan DU gjøre for å jevne ut skjevhetene mellom fattige og rike i verden?

“Jeg kan jo slutte å handle så mye”, ler Catharina Gjerde “og sortere ut klærne jeg ikke bruker slik at jeg kan gi dem til et veldedig formål”

“Vi bør ikke være så egoistiske, og tenke mer på å gi til de fattige enn å bare tenke på oss selv”, kommer Hans og Petter sammen frem til.

“Vi må oppfordre alle til å være flinke til å gi bidrag til de som trenger det, og være engasjerte”, reflekterer Andreas og Darin rundt spørsmålet.

 

Elevene hadde mange gode refleksjoner og meninger om dette temaet, og for at det skal bli gjort mer for de fattige er det viktig at hver og en tar ansvar og gir et lite bidrag til de fattige.
Skrevet av Caroline, Rebekka og Emilie.

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service