Eirik Jensen og Gjermund Cappelen

Eirik Jensen er tiltalt for grov korrupsjon og å ha medvirket til å smugle 13,9 tonn hasj inn i Norge. Gjermund Cappelen er derimot også tiltalt for grov korrupsjon smugling av 16,2 tonn med hasj inn i Norge. Hem av de snakker sant?

Politiet hadde lenge visst at Gjermund Cappelen drev med narkotikasmugling inn til Norge. Innad i politiet visste de at Eirik Jensen hadde tett kontakt med Cappelen, og at han hadde tett kontakt med tunge kriminelle miljøer. Som sagt visste jo politiet at Cappelen smuglet narkotika, derfor hadde de fått en mistanke angående Jensen. De trodde at Jensen delte informasjon med Cappelen for at han skulle klare å smugle narkotika inn i Norge. Mistanken ble styrket da politispanere så at Jensen og Cappelen møttes på Grønland i Oslo.

I avhør har Jensen forklart at han har hatt Cappelen som politiinformant. Jensen er den eneste som har blitt dratt inn i saken av Cappelen. Han har ikke avslørt andre personer i sin narkoliga. Jensen hevder at Cappelen var den informanten som ga mest informasjon til Spesielle operasjoner i Oslo politiet i starten av 2000-tallet. Cappelen hevder at han ikke har vært politiinformant for Jensen. Før han ble arrestert, gikk det rykter om at han var en informant. Ifølge VG skal han også ha fryktet for livet før han ble arrestert.

Cappelen hevder også at Jensen beordret Tollvesenet ut på andre oppdrag for at bilene som smuglet hasj lettere skulle komme igjennom tollen, uten å måtte bli stoppet. I 2014 uttalte Wenche Fredriksen at dette ikke var realistisk, politiet har ikke kontroll over hva tollvesenet holder på med.

Fra 2009-2013 er det satt inn mange innskudd i ulike bankfilialer, tilsammen er det blitt satt inn 303 000 kroner. Flere av disse innskuddene ble satt inn dagen etter møter med Gjermund Cappelen. Ifølge Jensen, stammer pengene fra salg av biler og motorsykler.

Hvem er skyldig? Det vil bli avgjort i Oslo tingrett. Rettsaken vil pågå fram til 15. juni, dommen vil bli klar noen uker senere. Det er sannsynlig at saken vil komme opp i Borgarting lagmannsrett igjen i 2018.

Kilde: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/rettssaken-mot-eirik-jensen/12-spoersmaal-og-svar-om-jensen-rettssaken/a/23888440/, lest 27.01.17

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service