En helsefremmende skole!

På torsdag den 31.07.2017 fra klokken 09:00 til 10:00 var det en markering på Eidsberg ungdomsskole for at vi er en helsefremmende skole. Kroppsøvingsseksjonen på Eidsberg ungdomsskole har lenge jobbet hardt for å få statusen som en helsefremmende skole.

Gymlærerne Ole Gunnar Degnes og Carl Fredrik Berg Olsen har vært engasjerte i å jobbe med dette. Gjennom skoleåret har gymlærererne, mat og helse lærerene (Tone Haakaas og Tone Levernes) og rektor Tore Løkkum laget en arbeidsgruppe for å arbeide med skolens helhetlige helse og å søke om statusen. I denne prosessen snakket skolen med Østfold fylkeskommune, Elsie Anita Brenne og Cathrine Rød Gundersen. Hele personalet vårt ble informert om kriteriene og om søkeprosessen. Søknaden ble sendt våren 2017.

Vi fikk godkjent søknaden av fylkeskommunen. Eidsberg ungdomsskole ble derfor den første helsefremmende skolen i Østfold. 9 av 10 kriterier ble oppfylt og det er EUS stolt av. Det betyr EUS gjør mye bra for elvenes skolemiljø og helse. Eidsberg ungdomsskole vil fremover fortsette å satse på fysisk aktivitet, kosthold og god psykisk helse. Hovedmålet med dette er at elevenes læringssituasjon skal bli bedre og gjøre det lettere for lærene å lære bort.

For å videreutvikle EUS sin profil som en helsefremmende skole, søkte skolen også på RØRE-midler våren 2017. Målet for prosjekt RØRE og for tilskuddsordningen er at flest mulig elever i Østfold fullfører opplæringsløpet med best mulig resultat. Prosjektet hendler om at kroppens grunnleggende  behov, helse, den psykiske formen er bra og at elevene spiser bra og sover nok. Eidsberg ungdomsskole fikk et tilskudd på 330 000 kroner til prosjekt RØRE. EUS skal bruke 50 000 til RØRE-ambasaadør, 30 000 til Young Mentors, 200 000 til oppgradering av kantinen og 50 000 til utstyrsbod for Young Mentors. Skolen hadde aldri fått muligheten til dette arbeidet med eget budsjett.img_9014img_8990img_9002img_8945img_8904img_8949img_8956img_8908img_8988img_8916img_8909img_8882img_8941img_8929img_8967img_8961img_8973img_8848img_9009img_8924img_8879

Vi har intervjuet rektor om denne markeringen.

Hvordan synes du markeringen gikk?

Jeg synes det gikk veldig bra! Vi hadde en fin samling i aulaen og en kjempe fin samling ute, med musikk, dans og ulike aktiviteter og Young Mentors som var engasjerte.

Skal vi ha musikk i friminuttene fremover?

Ja, jeg håper at vi kan få litt musikk i spisefri fremover, det var faktisk veldig positivt, folk danset og det ble god stemning. Vi skal prøve å få kjøpt inn høyttalere.

Hva skal dere på skolen gjøre videre?

Vi skal fortsette med de tingene som er bra, Young Mentors, at gymtimene er delt i bevegelsesglede og idrettsglede og åpen dør. Elevrådet skal bli en del av dette, vi skal bruke RØRE-midler.  Vi skal legge til rette for at det blir mer praktisk undervisning.

Hva har skolen gjort for å bli en helsefremmende skole?

Det startet med at kroppsøvingsseksjonen hadde et ønske, så de startet å jobbe med det. Tone Haakaas og Tone Levernes ble også en del av dette. De er skolens RØRE-ambassadører, de er på kurs og kurser vårt personal.

Hva mener du om telefonfri skole og at elevene er inne i friminuttene?

Vi vil ta dette opp med elevrådet sånn at elevene har noe de skulle ha sagt, men jeg mener at det er viktig å få frisk luft og å være ute. Det blir lettere for lærerne å passe på elevene når de ikke er inne i gangene. På åttende trinn tar lærerne inn mobilen og det synes jeg at de burde gjøre på niende og tiende trinn også. Jeg antar at det er lettere å holde seg i aktivitet når man ikke har mobilene.

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service