Er skolen helsefremmende nok?

Eidsberg ungdomsskole ble kåret til en helsefremmende skole i høst, 9 av 10 kriterier ble oppfylt. Dagen vi markerte at vi var en helsefremmende skole var de fleste elevene ute og lekte, alle hadde det gøy! Vi fikk smoothie og det ble spilt musikk. Elvene var aktive, spilte basketball, volleyball, kastet frisbee og mye annet. Men dette varte jo kun i ca 30 minutter.  img_8924

Her kan du lese artikkelen om markeringen for at vi ble en helse fremmende skole  http://eusa.no/en-helsefremmende-skole/#more-16218

Elevene på Eidsberg ungdomsskole er for det meste inne i friminuttene, som regel på telefonen. På skolen har vi young mentors, det er noen elever fra tiende klasse som skal holde aktiviteter for elvene i friminuttene, de prøver å få elevene på skolen mer aktive. I vinter har young mentors været ute, men de har ikke vært så flinke til å få med seg elver ut. Vi har snakket med noen av young mentors, de sier at de skal være enda mer ute fremover, og ha noen nye aktiviteter som flere vil delta i. De skal også prøve få med seg flere ut.

Når skolen fikk tittelen en helse fremmende skole, fikk skolen en del penger. Da valgte skolen å bruke noe av pengene på røre-midler. Røre-midler er en kasse med forskjellig utstyr som skal få elver til å røre på seg. Vi har ikke brukt denne kassen, vi har også spurt elevene i åttende klasse om de har brukt den. Det var ingen klasser som i det hele tatt hadde hørt om røre-kassa.

Er maten i kantina bra nok? Når vi fikk tittelen helse fremmende skole, var det kun en av kriteriene som ikke ble oppfylt, det var kantinematen. I kantina får du kjøpt melk, baguetter og toast, youghurt, frukt og knekkebrød. Men du får også kjøpt saft, iste og juice, varmmat som ofte er usunn. Hver fredag selger kantina kaker, vafler og andre søtsaker, er dette nødvendig, de kunne laget sunnere alternativer.

På skolen så som ikke er i bruk, noen av disse rommene kunne jo har blitt fine oppholdsrom, treningsrom eller danse rom, sånn at elever som ikke vil gå ut kan være aktive inne. Vi har fra før av et treningsrom blir brukt av mortenstua og en skole fysioterapeut, men her er det mange av apparatene som er ødelagte og ikke brukbare. Om dette hadde blitt fikset kunne skolen og elevene brukt rommet mer.

Jeg vil nok si at Eidsberg ungdomsskole er helsefremmende, men at det fortsatt er ting skolen kan gjøre bedre.

Skrevet av Victoria, Neva, Oliver og Andzelika.

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service