Europa og Verden

Hva er egentlig forskjellen på et land, en stat og en nasjon? Og hvem bestemmer hva som er hva?

Nato

Nato består av 28 stater fra Europa og Nord-Amerika. Den grunnleggende rollen til NATO er å bevare friheten og sikkerheten til sine medlemsland ved hjelp av politiske og militære midler. Hvis Norge trenger å forsvares, trer NATO inn med fleksible og mobile styrker med flere innsettingsopsjoner. NATO har spilt en avgjørende rolle for norsk sikkerhet gjennom hele etterkrigstiden, og vil være et hovedfundament også i tida framover.

Hvis et land som er medlem i Nato blir angrepet, regner Nato det som et angrep mot hele organiseringen. Da trår Nato inn og sender inn ressurser for å hjelpe landet.

EU-Europeisk Union

Den europeiske union ble opprettet for omtrent femti år siden for å gjøre slutt på gammelt fiendskap som hadde ført til mange kriger i Europa. EU jobber med mange politiske områder. Miljø, samferdsel, fiskeri, landbruk, kultur, energi, økonomi og næringsliv, indre marked, konkurranse, arbeidsliv, helse- og forbrukersaker, sosial og sysselsetting, forskning og utdanning, informasjonssamfunnet og mye mer. Norge har over 70 ulike avtaler med EU. Av disse er EØS-avtalen og Schengen-avtalen de to best kjente. Samlet har avtalene endret 1/3 av alle Norges lover. Det gjør at 70 prosent av alle saker som behandles i norske kommuner og bystyrer, stammer fra EU.

FN

FN har alltid hatt som mål å bevare fred og styrke respekten for menneskerettigheter. Folkeforbundet, som ble opprettet i 1919, var forløperen til FN. Etter andre verdenskrig var det behov for en ny og sterkere organisasjon som kunne bringe nasjonene sammen.

Ta Quizen om Verden: http://www.quizyourfriends.com/take-quiz.php?id=1505040727441377&lnk&
(Marker linken-Høyreklikk på linken-Trykk på Gå til http://www.quizyourfriends.com/take-quiz.php?id=1505040727441377&lnk&)

Skrevet av: Ole-Marius

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service