Fem storkommuner i Østfold

Fylkesmann, Trond Rønningen mener at fem storkommuner vil være naturlig i Østfold.  Her legger han fram sitt forslag om kommunesammenslåing.

Fylkesmannen er for kommunesammenslåingen, her legger han fram sitt forslag:

Moss, Rygge, Råde?, Våler

Fredrikstad, Hvaler, Råde?

Aremark, Halden, Rakkestad, Sarpsborg

Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad

Aurskog-Høland, Rømskog

Fylkesmannen mener kommunen Råde, har valget mellom å slå seg sammen med Fredrikstad eller Moss, men de får ikke være alene.

Sju kommuner i Indre Østfold- Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad – slås sammen til en kommune med rundt 50. 000 innbyggere. Dette har Spydeberg lenge vært en motstander av.

De kommunene som allerede har avtale om sammenslåing som Moss og Rygge, Hobøl og Askim, og Rømskog og Aurskog-Høland, får det som de vil.

Planene er tenk fram til 2020. Senere kan det være aktuelt med flere endinger. Her ligger blant annet forslag om å slå sammen Fredrikstad og Sarpsborg. Det er også en mulighet for at Vestby slår seg sammen med storkommunen rundt Moss i fremtiden, men ingenting er bestemt.

Skrevet av Emilie Aas Lystad og Oda Pettersen

Kilder; nrk.no

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service