Flere rovdyr? Nei takk!

Hvert år blir mange tusen husdyr drept av rovdyr. Bare i fjor ble 20 200 husdyr erstattet fordi de var drept av rovdyr. I denne artikkelen har jeg tenkt å drøfte om vi burde ha færre eller flere rovdyr her til lands. Jeg har tenkt å drøfte dette fordi jeg vil vise mine tanker og meninger rundt dette temaet.

Jeg mener at vi burde ha færre rovdyr i Norge, og grunnen til det er fordi bøndenes levebrød blir truet og svekket av dette. Hvert år taper noen bønder mange hundre tusen kroner på grunn av at husdyr blir drept av rovdyr. Hver gang dette kommer opp i mediene sier de som er for flere rovdyr at bøndene må gjete husdyrene sine bedre. Noe annet de ofte klager over er at bøndene skal sette opp rovdyrsikre gjerder. Det de da ikke tenker på er at dette koster penger, mye penger! Bøndene må da også bruke noe av den dyrebare tiden en bonde har på dette, som bonden ellers kunne brukt på mye annet.

De som er for ulv og rovdyr i Norge sier at vi skal ta vare på ulven fordi den er norsk, og den tilhører den norske faunaen. Men det har seg nemlig sånn at ulven som er i Norge i dag, ikke er norsk. På nettet fant jegen fagrapport som heter “Den skandinaviske vargen”, som er utarbeidet av forskere i Sverige. Denne rapporten sier at ulven i Norge ikke er en særegen stammen, men en blanding av finsk og russisk ulv som har vandret inn i Sverige og blitt transportert det siste stykket inn i Norge. Hvis vi i så fall skal ta vare på den urnorske ulven er det for seint. De firbeinte vennene våre som er i Norge i dag bidrar ikke til å sikre det norske og skandinaviske artsmangfoldet fordi denne stammen ikke er norsk. Jeg syns vi heller burde satse på å bevare arter som villrein og jordugle, som faktisk kan sikre det norske og skandinaviske artsmangfoldet.

Mange mener at det var en grunn til at forfedrene våre prøvde å utrydde rovdyrene. En av grunnene til dette var fordi de mente at de og vi som lever nå, ville ha det bedre uten rovdyr som kan skade, ødelegge og skape frykt hos folk.

For mange bønder tar det hardt på psykisk å se så mange husdyr som lider. Mange velger derfor å slutte som bonde. I tettstedet Løten har antallet sauebønder blitt halvert de siste årene. Mye av grunnen blir lagt på rovdyrangrep, og dyra som lider på grunn av dette. Mange av de som har sluttet  sier at de har fått bedre livskvalitet, fordi de slipper å oppleve det katastrofale omfanget av rovdyrangrep. Dette er nok en grunn til at vi burde ha færre rovdyr i Norge. Når så mange slutter i jobben i et så lite tettsted som Løten, kan det føre til stor arbeidsledighet.

Neste gang du leser en sak om rovdyrangrep, tenk deg litt om. Tenk på alle livsgrunnlagene som forsvinner, hvor mye som blir skadd eller ødelagt og ikke minst hvor mye frykt det skaper hos folkene som bor i områdene der det skjer. Ut ifra hvor mye skade og ødeleggelse rovdyrene i Norge gjør, mener jeg at vi burde satse mer på rovdyrforvaltning slik at det blir færre rovdyr. Vi burde også satse mer på bevaring av arter som for eksempel villrein og jordugle, fordi disse artene faktisk kan være med å bevare det norske artsmangfoldet.

Skrevet av Erlend og Herman

Kilder:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kraftig-nedgang-i-sau-tatt-av-rovvilt-i-2015/id2470668/

http://skandulvny.nina.no/Portals/skandulvny/Publikasjoner/StatusrapportUlv2011-online-gul.pdf

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service