For store klasser?

https://2.bp.blogspot.com/-EVpmDuzcLTk/Vt8Q0IzlqSI/AAAAAAAAAEI/BrWW5uqWbQA/s1600/tegnet%2Bbilde.jpg

Kristelig Folkeparti markedsfører seg selv som familiepartiet. Men i landsmøtetale gjorde Knut Arild Hareide det klart at til høsten ønsker de å bli regnet som et skoleparti.

– KrF vil sikre flere lærere i skolen. Vi vil lovfeste at det skal være maks 15 elever per lærer på barnetrinnet, og maks 20 elever per lærer fra 5 til 10 klasse, sa KrF-lederen fra talerstolen. (Tv2.no)

Denne våren har også SV og Arbeiderpartiet på sine landsmøter snakket om maksgrenser, som skal sikre at de yngste elevene møtes av nok lærere i klasserommene. Gjennomsnittlig klassestørrelse for 1. til 4. trinn er i Norge i dag på rundt 16 elever per lærer, men det store lokale forskjeller.

KrFs skolepolitiske talsmann Anders Tyvand er godt fornøyd med at partiets landsmøte fredag mest sannsynlig vil vedta en forpliktende norm. Han tror det vil sikre likebehandling og god læring for alle landets barneskoleelever.

– Fordelen med å ha en norm for lærertetthet er at vi sikrer skolen nok lærerressurser. Det gir lærerne en mulighet til å følge opp hver enkelt elev

– Og da er en bindende norm eneste vei å gå?

– Det er den eneste måten vi faktisk kan sikre nok lærerressurser i skolen, mener Tyvand.

(Tv2.no)

Derimot, hos Statistisk sentralbyrå mener forsker Sturla Løkken at en minstenorm for lærertetthet ikke gir noen garanti for bedre læring. De mener heller motsatt. – Vi har undersøkt effekt av klassestørrelse både i barneskolen og ungdomsskolen og vi finner at det har null effekt på verken inntekt som voksen eller utdanning som voksen, sier Løkken.

I mars presenterte han forskning om at klassestørrelsen ikke har noe med lærerforholdne, for fremtidig utdannelse eller inntekt. Han advarer mot at en kostbar lærertetthetsnorm kan være bortkastet.

– Hvis dette blir innført, betyr det at man risikerer å sløse bort ressurser som gir ingen effekt?

– Ja, det vil jeg absolutt si. Det er ingenting som tyder på at vil få noe igjen for de pengene man bruker på en lærertetthetsnorm, svarer Løkken.

På Kristelig Folkepartis landsmøte tar Knut Arild Hareide advarslene fra Statistisk sentralbyrå med stor ro.– Jeg tror alle forstår at det er forskjell hvis du er lærer og har 27 til 30 rastløse 6-åringer eller om du har 15 elever, sier Hareide.

Kilde:

Tv2.no

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service