Forsøpling på EUS – ikke bare elevenes skyld!

Det er elevene som får skylden for at det ligger søppel rundt i gangene. Det at gangene skal være tomme for søppel er både elevenes og lærernes ansvar. Lærere må si ifra til elevene som bare slenger fra seg søppel og følge med mer.

Sånn ser en søppelkasse ut her på skolen. Fargene skiller seg fra veggene og gjør at den er ganske så lett synlig.

Sånn burde alle gangene på skolen se ut.

bilde 3

Dette er noen eksempler på hva du kan finne i gangene.

Vi spurte Halvor Kjeve, leder for niende trinn, hva han syntes om forsøpling på skolen.

“Jeg synes det er synd at vi ikke klarer å ta vare på skolen vår enda bedre” sa Halvor til oss. “Nå er det ikke et så stort problem, men hvis det blir mer søppel må vi lage en ordenselevordning, elever som må rett og slett ut å rydde i løpet av timene. Det er alltid verst i begynnelsen av årene før man har vent seg til sine nye klasserom og de nye gangene. Jeg tror ikke dette kommer til å bli et så stort problem. Det å stenge kantina for en stund kan være en konsekvens.” sa Halvor.

Dette ansvaret faller på både elever og lærere. Elevene må bli flinkere til å bruke søppelkassene mens, lærere må bli flinkere til å ta inspeksjonens sin og følge med på jobben sin når de er i kantina.

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service