Fra barneskolen til ungdomsskolen

Vi besøkte noen av de som begynte i 8.klasse etter sommeren. Vi stilte dem noen spørsmål om hvordan de trives her og hvordan overgangen har vært. 

Det første vi spurte om var hvordan overgangen hadde vært fra barneskolen til ungdomsskolen, og alle var enige om at den hadde vært bra og veldig gøy. De trives på EUS og syntes det er mange hyggelig folk her! De har blitt kjent med hverandre og fått mange nye venner. Miljøet i klassene er også veldig bra!

Noe de sa var bra ved skolen var at det er kantine her, og noe som ikke var fullt så bra var at det er litt strenge lærere, men det kan også komme godt med! Favoritt læreren til alle er Rønnaug. Vi spurte også om det er noe de ser frem til dette året og det er å prøve å få seksere på noen av prøvene. De synes karakterer er veldig gøy!

 

Skrevet av: Kaja Granli og Sunniva Hafstad Johansen

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service