Går det an å gjøre skoledagen morsommere?

Vi har spurt elevene på skolen om deres forslag.

 

Vi elever er alle enig om at skoledagene er tunge og kjedelige. Så hva kan gjøres for at elevene skal glede seg til skolen? Vi har tatt turen rundt i forskjellige klasser for å høre elevenes mening rundt dette.

 

 

— Jeg vil ha mindre lekser og mer leker og Kahooter i timene og i aulaen, sier Peiwend (8E).

Både Peiwend og Niclas (8E) er enig i at de skulle ønske det var flere uteaktiviteter og valgmuligheter i friminuttene og samtidig varierte timer med inne-aktiviteter i klassen.

Det har lenge vært sånn at alle klasser må levere inn mobilene sine i timen, men den siste tiden har flere 10. klasser fått lov å slippe å levere dem inn. Dette synes noen 8. klassinger er urettferdig.

— Jeg synes 8. klasse også skal få lov til å ha mobiler i timen. Det hadde gjort skoledagen bedre, sier Amanda (8B).

Mons, Uma og Emily fra 8A foreslo flere aktiviteter i undervisningen for å gjøre skoledagen bedre.

Mons, Uma og Emily fra 8A foreslo flere aktiviteter i undervisningen for å gjøre skoledagen bedre. Foto: Ingrid Dahl

Klassevenninnene Uma (8A) og Emily (8A) legger til at lærerne kan gjøre timene morsommere ved å undervise med Kahooter og quizer som alle har muligheten til å være med på.

— Vi burde ha flere alternativer i undervisningen. Alle liker ikke det samme, sier Emily.

Det er ikke bare måten undervisningen blir gjort på som er viktig, men også utstyret vi skal bruke.

— Mange av bøkene på skolen er utdaterte og for gamle. Jeg synes vi burde hatt nyere bøker og utstyr slik at det blir lettere å lære og for at lærerne skal slippe å kopiere stoffet fra andre steder, sier Vegard (10C).

Selv om vi har en kantine med litt av hvert å velge i, er det flere av elevene som ønsker seg gratis mat på skolen. Samtidig synes noen at det er en god framgang at vi får tilbud om gratis grøt. Elevene synes også det er viktig at alle skal trives for at skoledagene skal bli bra for alle.

— Skolen burde ha klemmevakter. De gir deg en klem når du trenger det og kan bidra til en hyggeligere skoledag for mange. Jeg tror at hvis vi har flere dager med karneval og andre morsomme tema-aktiviteter, kan det bidra til bedre trivsel, sier Beata (10E).

Alt i alt kan vi konkludere med at den beste måten å gjøre skoledagen til oss elever bedre på er å variere skoletimene og ikke gjøre alle skoledager helt like, men heller lage aktiviteter for å øke trivselen blant elevene.

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service