Helsevesenet i USA – Et Uforutsigbart Tema

Det amerikanske presidentvalget er fullt av helsevesen løfter som presidentkandidatene lover ut til folket. På den republikanske siden har vi Donald Trump som synes vi burde bytte ut det nåværende helsevesenet-Obamacare med en «Free-market plan». Trump sier at det Amerikanske folket har hatt en utrolig byrde siden Obama Care kom ut. Han mener rett og slett at de med mest penger burde få det beste helsevesenet.

«The best social program has always been a job – and taking care of our economy will go a long way towards reducing our dependence on public health programs” Skrev Trump i planen sin.

Dette oversettes til:

“Det beste sosiale programmet har alltid vært en jobb og å ta vare på vår økonomi vil hjelpe utrolig mye på å redusere vår avhengighet på det offentlige helsevesenet» Skrev Trump i planen sin.

På Motsatt side av Donald Trump kommer Hillary Clinton. Hun vil helst beholde Obamacare. Til og med den nåværende POTUS (President Of The United States) støtter henne i presidentvalget. Hillary er på den demokratiske siden. Hun vil heller styrke det nåværende helsevesenet.

Bilderesultat for hillary clinton

«As your president, I want to build on the progress we`ve made. I`ll do more to bring down health care costs for families, ease burdens on small businesses, and make sure consumers have the choice they deserve. And frankly, it is finally time for us to deal with the sky-rocketing out-of-pocket health costs, and particularly runaway prescription drug price.”

Dette oversettes til:

«Som deres president vil jeg bygge på fremgang vi allerede har. Jeg vil gjøre mer for å redusere helsevesen kostnader for familier, lett på byrden for små forretninger og sørge for at forbrukerne har det valget som de fortjener. Og det er rett og slett tid for oss til å fikse de sky-høye helsevesen kostnadene og spesielt prisene på resept legemidler.”

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service