Hest i lysløypene

Hest i lysløypa er til stor irritasjon for de som frivillig preparerer og ordner løyper, mens hesteeierne mener at de får lov vedrørende allemannsretten . Jeg har tenkt til å se dypere i denne saken.

Mange hesteeiere mener at de har lov til å ferdes i utmark, og det har de. Det har før blitt prøvd å innføre forbud mot ridning i blant annet Aust-Agder, men dette forbudet ble stoppet av fylkesmannen med henvisning til Allemannsretten.

Allemannsretten ble nedskrevet i 1957. Friluftsloven sier at:

  • I utmark kan enhver ferdes til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.
  • Det samme gjelder ferdsel med ride- eller kløvhest, kjelke, tråsykkel eller lignende på vei eller sti i utmark og over alt i utmark på fjellet, såframt ikke kommunen med samtykke av eieren eller brukeren har forbudt slik ferdsel på nærmere angitte strekninger. Kommunens vedtak må stadfestes av Fylkesmannen

Mange av de berørte ønsker at kommunen skal lage en forskrift som gjør at både turgåere og hesteeiere kan ferdes i utmark uten at de ødelegger for hverandre.

Uansett hvordan denne saken utvikler seg, får vi håpe at hesteeierne og de som bruker sin egen fritid til å ordne løypene kommer til enighet.

Kilde:

https://www.smaalenene.no/lokale-nyheter/indre-ostfold/hest/allemannsretten-star-sterkt-tvilsomt-om-det-blir-rideforbud-i-lysloypene/s/5-38-308908

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service