Hva skjer med Eidsbergskolen?

Eidsbergskolen, og hva som skjer med den er en av de sakene der det virkelig koker. Det er mange meninger, mye fakta og altfor mange tall.

Den 16.02 ble det gjennomført et fakkeltog i Mysen der alle som hadde en mening om Eidsbergskolen skulle møte opp. Det var ca. 240 oppmøtte, alle fikk utdelt fakler. Fakkeltoget gikk fra biblioteket, ned til Heggin, en liten runde der for å vise fram toget for politikerne og deretter gikk det mot ungdomsskolen.

På ungdomsskolen ble det holdt et informasjonsmøte der Agenda Kaupang gikk igjennom sin rapport, tilskuerne kunne også stille spørsmål angående rapporten. Bjørn Brox la fram rapporten.

I rapporten kom det fram at å ruste opp grendeskolene til dagen standard ville koste 350 millioner. Rapporten sa også at grendeskolene ikke holdt dagens standard. Mysen derimot, holdt standarden. Dette kan jo selvfølgelig forklares, grendeskolen ble bygd en gang på 1960-tallet. Mysenskolen ble ferdigstilt i 2003.

Jeg mener at en av de viktigste faktorene ble utelatt i denne rapporten. Det ble ikke sett på hvordan den mulige nedleggelsen av grendeskolene vil påvirke lokalsamfunnet. Lokalsamfunnene bygger på grendeskolene og det er den som holder lokalsamfunnet samlet.

Uansett hva Eidsberg kommune velger å gjøre, vil dette bli en dyr affære. Det spiller ikke noe rolle om det er fire grendeskoler eller en stor skole, utdanning er uansett ikke billig.

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service