Hva synes du om at bare 10. klasse skal få gå på butikken i skoletiden?

I høst har elevrådet flere ganger diskutert om bare 10.klasse skal ha lov til å gå på butikken.

I utgangspunktet er 10.klasse positive til dagens ordning der de har lov til å gå på butikken, mens 9. og 8. klasse ikke kan bevege seg utenfor skolens område. Eidsberg skoleavis erfarer at flere av 9.klassene har tatt opp denne saken som urettferdig i klassens time. Elevene på skolen er splittet i synet på saken.

 

Edvin, 8B

– Det hadde blitt litt mye rot hvis alle klassene fikk lov til å gå, men jeg hadde ikke hatt noe i mot det, sier Edvin i 8B.

 

Sara, 8B

 

– Sara i 8B er for at bare 10.klasse skal få gå, fordi da har vi og 9.trinn noe å
glede oss til.

 

 

Eddie, 8A

 

 

– Ganske konkret forteller Eddie i 8A at han går dit uansett, så han bryr meg ikke.

 

 

 

 

Moa, 8A

-Jeg synes alle skal få lov, siden man ikke alltid har med seg kontanter, bare kort. Da blir det lettere å få seg mat, forteller Moa i 8A.

 

 

 

 

Oliver 9E

 

 

-Oliver, 9E: Det er kjedelig at bare 10.klasse får lov, men vi gjør det uansett bare at vi får merknad.

 

 

 

Ainoras, 9E

 

Ainoras, 9E: Jeg syntes både 9. g 10.klasse skulle fått lov, fordi vi er mer voksne og vandt til skolens systemer mens 8.klasse akkurat har startet

 

 

 

 

Veronica, 9D

-Veronica, 9D: Det er urettferdig fordi hvis vi ikke har med mat får vi ikke kjøpt mat andre steder en kantina. Der får man ikke tak i alt og der er det i tillegg dyrere. 9 og 10. klasse burde i hvert fall få lov siden ikke alle i 8.klasse er modne nok.

 

 

Erika, 9D

 

Erika, 9D: Det er helt greit som det er, fordi alle har et ansvar om å ta med seg sin egen matpakke.

 

 

 

 

Vegard, 10C

 

-Vegard, 10C: Det er bra for det viser at du er mer voksen og tar mer ansvar. Du må passe tiden til timene og forberede deg til VGS.

 

 

 

Islam, 10d

 

 

-Islam, 10D: Syntes ikke alle burde få lov, fordi de kan heller spørre 10.klasse om å kjøpe til dem eller for dem istede for å gå selv.

 

 

 

Lærere:

Mona, 43

 

 

-Mona, 43: Veldig fint, syntes egentlig ingen burde få lov fordi det blir mye flyging fram og tilbake fra butikken og mange kan stjele og det er mye styr.

 

 

Victoria, 28

 

 

-Victoria, 28: Ingen burde få lov til å gå i det hele tatt, fordi vi har kantine. Hvis noen skal få lov, burde alle få lov eller ingen i det hele tatt.

 

 

Mariann, 39

 

-Mariann, 39: Det er positivt, fordi for butikkene sin del er det ikke bra at det kommer alt for mange ungdommer. Man kan spise lunsj i kantina med klassekameratene sine og sosialisere seg. Det er viktig å bruke kantinen, så lenge vi har en.

 

 

Sven Inge, 49

 

-Sven Inge, 49: Det er strålende at bare 10.klasse kan gå, for hvis alle skal få lov er det 450 elever som drar i butikken. Skolen ligger i et boligområde og da kan elever velge å gå igjennom hager osv. Det er en belønning når man først starter i 10.klasse.

 

 

Tore, 44

 

-Rektor Tore, 44: Hvis noen skal få lov er det 10.klasse, da har 8 og 9.klasse noe å se frem til. Vi har et godt kantinetilbud for alle, så man har egentlig ikke noe behov for å gå i butikken. Jeg har lyst til å skaffe kantinekort til alle, så de har mulighet til å spise sunn mat i kantina.

 

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service