Hvor er selvtilliten?

img_5127Hver eneste dag er det flere tusen unge og voksne som sliter med dårlig selvbilde og selvtillit. Vi gjorde en undersøkelse for å se hva en gruppe ungdommer tenker om seg selv.

Vi ba 50 elever i en alder av 13-14 år om å skrive ned en ting de mislikte ved seg selv på en lapp. 25 av elevene var gutter og 25 av dem var jenter. I tillegg til å få vite hva elevene mislikte ved seg selv, ville vi finne ut forskjellen på gutter og jenter i et slikt tema. På lappen kunne de velge å enten skrive noe fysisk. psykisk eller at de var fornøyde med seg selv som de er. Undersøkelsen var anonym, og alle deltok frivillig.

Om en skrev noe fysisk handlet det om kropp, utseende eller andre visuelle ting. Det psykiske gikk ut på hvordan en føler seg selv eller hvordan man oppfører seg blant andre.

Resultatet viste at hele 19 av 25 jenter mislikte noe fysisk ved seg selv, og igjen av disse 19 var det 13 som kjente på kroppspress. Det var 4 av jentene som skrev noe psykisk og bare 2 jenter var fornøyde med seg selv.

Av guttene var det bare 5 som mislikte noe fysisk og hele 12 av dem mislikte noe psykisk. I motsetning til jentene var det så mange som 8 gutter som var fornøyde med seg selv.

Ut ifra resultatet viser det seg at kroppspress er mye større hos jenter enn et er hos gutter og at flere gutter er utrygge på seg selv sosialt enn det jenter gjør. Dessverre var det til sammen så få som 10 av 50 som var fornøyde med seg selv. Det er svært uheldig at så mange unge i dag føler det slikt, og at ingen gjør noe for å stoppe det. Hva om skolene hadde et fag hvor barn og unge ble fortalt at de er bra nok som de er og at ingenting trenger å forandres? Da hadde kanskje resultatet av denne undersøkelsen sett bedre ut, og flere hadde følt seg trygge på seg selv. Vi håper at det en gang i fremtiden vil være mer selvtillit og mindre selvhat.

Skrevet av Hedvig og Tuva.

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service