Intervju med Asgeir Bjørkedal

Foto av:Simen Neset

Asgeir har vært lærer på Eidsberg ungdomskole i ca 4 år. Han trives godt med elevene

og syntes det er morsomt og både spennende å være lærer.

 Hva er det rareste en elev har gjort?

-Det var en som snakka uten å rekke opp hånda.

Hvordan er det å være lærer?

-Morsomt og spennende men også litt slitsomt når det er lange dager.

Hva slags fag lærer du bort til elevene?

-Det er samfunnsfag, engelsk og norsk.

Er det mye bråk i klassen?

-Litt, men som oftest veldig rolig.

Hva var den verste karakteren du fikk på skolen?

-Da jeg gikk på skolen hadde vi bokstaver istedenfor tall. Jeg fikk G som sto for god.

Hvor mye tjener du ca?

-Litt over 30 000 i måned.

Hvis du ikke fikk være lærer hva ville du ha vært da?

-Det hadde jo sikkert vært morsomt å være bonde.

Trives du med elevene?

-Ja, ellers kan man jo ikke være lærer.

Hvor lenge har du jobbet som lærer?

-Jeg har jobbet som lærer i ca. 4 år.

Var du flink på skolen?

-Jeg var ganske flink men ikke super flink.

Tekst: Rebecca Nilssen.

Powered by WordPress and ShopThemes