Intervju på Eidsberg Brannvesen

 

Fredag den 9. september var vi på brannstasjonen i Mysen. Vi hadde lyst til å intervjue en brannmann for å lære hvordan en vanlig hverdag er for en brannmann. Derfor ringte vi til brannstasjonen og avtalte et møte. Fra 1.1.16 ble alle brannvesen i Indre Østfold slått sammen til et brannvesen.

Vi hadde kommet frem til brannstasjonen da Arnulf Hansen inviterte oss opp på møterommet. Vi satte oss ned og forberedte oss på møtet med Arnulf. Han så igjennom spørsmålene våre før vi startet på intervjuet og omvisningen.

Arnulf fortalte oss litt om hvordan en vanlig dag på jobben er. “I brannvesenet i Eidsberg er alle deltidsansatte, med unntak av Viggo som er fulltidsansatt.” Eidsbergs befolkning er såpass stor, derfor må det være 4 på vakt hele tiden. De som er på vakt må hele tiden være innenfor en rekkevidde på 4 kilometer fra brannstasjonen. “De har kalt det åpen soning” sa Arnulf med et smil rundt munnen. De bytter vakt hver mandag kl 1700. Etter vaktbytte har de en 2,5 time lang øvelse.

De har en ordning med turnusen sin i ferier og på helligdager. De jobber for eksempel hver 4. jul, og hver 4 påske. Det er ca. 220 hendelser i året de rykker ut på. “Brannvesenet er en viktig ressurs for kommunens innbyggere.”

Er dere rundt på skoler og lærer bort viktig informasjon om brann og brannsikkerhet?

“Vi har en heltidsansatt for forebyggende kurs, øvelser, kontroller og lignende. Det er mye fokus på skoler, sykehjem og andre steder der det er mange folk samlet.” sa Arnulf.

Kan du fortelle litt om utstyret deres?

“Utstyret vi bruker varierer fra oppdrag til oppdrag, men vi bruker alltid klær som hette, jakke, hansker, hjelm, bukser, støvler, oksygenflasker og røykmasker. Vi har også to brannbiler, India 1.1 og India 1.2 som vi bruker når vi rykker ut på oppdrag”. Brannbilene er utstyrt med brannslanger, hjertestarter, varmesøkende kamera og lignende. På bilen har de også en skjærkutter som kan kutte gjennom metall.

14340082_1761982340744011_1109377918_o        14375404_1761982354077343_291123906_o     14339952_1761982330744012_1283421474_o

Arnulf fortalte oss at han aldri hadde vært redd på jobb, han sa at han ikke hadde vært det fordi han var forberedt på hva han kom til. “Det å jobbe i brannvesenet er ikke en jobb for alle, men man klarer ikke å venne seg til det”, sa han.

Arnulf fortalte oss at det er særlig en hendelse som har satt spor i han, en hendelse der utfallet ble positivt. Da låven ved Momarken brant var låven såpass overtent så de valgte å heller prøve å forebygge skadene på de andre husene. Ved denne brannen samarbeidet brannvesenet godt og de andre husene brant ikke ned.

Vi ble invitert av Arnulf til å få bli med på en brannøvelse ved neste vaktskifte. Vi kunne jo bare ikke si nei!

Brannøvelsen

12. september møtte vi opp på brannstasjonen klokken 1700. Vi var spente og visste ikke helte hva vi hadde i vente. Da vi møtte opp, småpratet vi en del før brannmennene kledde på seg og satte seg i brannbilen. Endelig ble barndoms-drømmene våre oppfylt! Vi fikk lov til å sitte på i en brannbil.

brann

Vi kjørte til en fylling ved siden av jernbanen. Der var det en bil som var lagt på opp ned. Oppgaven var at de skulle løsne taket slik at det ble liggende igjen på bakken da de snudde bilen rundt.

Brannmennene klarte øvelsen bra! De møtte på noen utfordringer, men etter litt diskusjon ble de enige om hva de skulle gjøre videre. De fikk også med seg noen erfaringer som de kan få bruk for senere.

Vi ble også spurt om vi ville prøve de forskjellige verktøyene de bruker. Vi fikk prøve ei saks som kan klippe over metall med en kraft på 72 tonn.

Her er en video av Herman som bruker saksa:

Skrevet av: Herman, Erlend og Thore

Bilder: Thore og Herman

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service