Ja til nynorsk?

I 1814 fikk Norge sin egen grunnlov, og unionen med Danmark gikk i oppløsning. Behovet for eget skriftspråk vokste sterkt på den tiden, og Norge ønsket å bli en egen selvstendig stat med eget flagg og språk. Skriftspråket i Norge hadde vært dansk i mange år. Det var to menn som utpekte seg i arbeidet med å lage et eget norsk skriftspråk; Ivar Aasen og Knud Knudsen. Men i dag er det mange som er uenige om nynorsken egentlig er nødvendig. Hva mener du?

De fleste vet at bokmål ligner på dansk og at nynorsk bygger på de norske dialektene. Mange nynorsktilhengere mener at nynorsk er det som er mest «norsk», og at vår kulturarv bygger på bonden og bygda. Norge i dag er flerkulturelt og det bor mennesker fra mange ulike land her. Språket har endret seg, og det snakkes og skrives mange hundre ulike språk. Skal vi likevel måtte lære oss to skriftspråk i Norge på skolen? Hva er bra med det? Hva mister vi med og kun ha ett? Vi vet at det er mange barn som sliter med både lesing og skriving, og skriveferdighetene som videregående elever viser i nynorsk er heller dårlige. Det er mange som ikke har noe forhold til nynorsken, selv om den har rot i nasjonalbyggingen på 1800-tallet. Da var Norge i en helt annen situasjon enn i dag. Ungdom i dag synes nynorsk er rart og unødvendig å lære seg, og det er kun 12% som har nynorsk som hovedmål nå i dag. Hvorfor må det ha seg slik at vi må lære det på skolen da?

Min mening er å se det fra dem aller fleste ungdommens side. Jeg mener at to skriftspråk er unødvendig, og at du bør få velge om du vil lære nynorsk eller ikke. For eksempel at du kan velge det som et valgfag på skolen. Det er vanskelig for innvandrere å lære seg to norske språk, og det er også barn og ungdommer som sliter med bokmål. Hvordan skal dem da takle nynorsk i tillegg? Vi kan gjerne lese nynorske dikt eller noveller, snakke om innholdet og lære noe av det, fordi det har med vår norske kulturarv å gjøre. Men det å skrive nynorsk korrekt, pugge grammatikk og rettskriving, føles ganske unødvendig dersom man ikke skal bli norsklærer eller svare på nynorske brev i departementet.

 

Skrevet av Kaja

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service