Jørgen Fog: En bra lærer

Vi har vært & intervjuet Jørgen Fog. Vi var der onsdag 6. mars. Han var veldig glad fordi han nettopp hadde vært & kjøpt en is. 

Jørgen Fog ble lærer i 2005. Før det har han f.eks spilt fotball for Fredrikstd fotball klubb. Derfor er det ikke rart at sporten han er best i er fotball

Han ble lærer fordi han synes det er morsomt å undervise & fordi ingen dag er som de andre! I dag underviser han i gym & matte i 8.trinn & i samfunnsfag i 9.trinn.

Hadde han ikke vært lærer ville han vært fysioterapeut. Å være fysioterapeut betyr at man lager et opplegg som kan hjelpe andre syke mennesker. Han ville vært det fordi Jørgen jobbet som det i arbeidsuka i 10 & syntes det var gøy.

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service