Kan vi stole på legevakten?

Legevakten blir mer og mer hektisk, og flere ganger har det blitt gjort feil. Kan vi stole på legevakten lenger?

På smaalenene.no skrives det i om en mor som ringte legevakten fordi hun var bekymret seg for sitt syke barn. Dette var en hektisk dag og sykepleieren som nylig hadde begynt å jobbe hadde ikke fått med seg at barnet hadde en kronisk sykdom. Derfor ga sykepleieren kun beskjed om at de skulle se det an til dagen etter og kontakte fastlegen da. Når barnet kom til fastlegen ble det sendt rett til sykehuset.

Hendelsen blir nå gransket av fylkeslegen. Kritikken blir ikke rettet direkte mot denne sykepleierens håndtering, men av legevaktens rutiner. Legevaktsleder Irene Holtet Skavås sier at hun i ettertid har sett at det ikke har vært gode nok rutiner  for å se om alt har gått rett for seg og at rutinene for opplæring er endret.

Slike feil kan i verste fall bli forskjellen på liv og død. Grunnen til at vi drar til legevakta er jo for å få vite om det er noe alvorlig galt. Har det blitt sånn at det er så hektisk på legevakta at vi ikke lenger kan stole på det vi får beskjed om? Må vi ta legevaktens beslutninger med en klype salt?

Skrevet av Jenny.

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service