Konfirmasjon – hva forventer ungdommen?

Før var konfirmasjon en fest for ungdommer som valgte å fortsette med troen sin. Nå konfirmerer mange ungdommer seg kun for å få penger. Ungdommer får rundt 20-80 tusen kroner, om ikke mer eller mindre.

Før var konfirmasjon obligatorisk, men siden 1950 har det vært frivillig. Konfirmasjon handler om å bekrefte og fornye dåpsløftet sitt, og troen sin. Konfirmasjonstiden starter i 9. klasse og går over ett semester.  Årlig er det ca. 40. 000 konfirmanter i den Norske kirke. Konfirmasjonen blir gjennomført og feiret med en seremoni og så med en hyggelig feiring sammen med familie, slekt og venner.

Noen velger å konfirmere seg borgelig, det betyr at man ikke konfirmerer seg i kirka. Noen vil ikke fortsetter å være kristne, eller er bare ikke døpt og da konfirmerer de seg borgerlig.

Konfirmasjonsdagen markerer overgangen til voksenlivet. Dagen blir feiret med venner, familie, god mat og lange taler. Det viktigste for noen ungdommer er likevel penger.

Etter konfirmasjonen er det første spørsmålet man blir stilt: “hvor mye penger fikk du?”. Men ikke alle får like mye penger. Får man for lite penger kan det lede til mobbing, på skolen og på nettet.

7 a.v 10 8. klassinger forventer å få over 30.000 tusen kr. til konfirmasjon. Mange mener nok at det er vanvittig mye, mens andre mener at det er ganske lite.

 

Skrevet av: Neda og Julia

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service