Krav for katteeiere

Masttilsynet har kommet med nye krav til hvordan du skal ta vare på kjæledyret ditt. 

Mange i Norge har katter men klarer ikke å passe på dem. Mange katter i Norge blir mishandlet. De blir blant annet holdt fra nakkeskinn, sparket, slått og skremt. Nå har masttilsynet  kommet med nye krav til haold av dyr. Nå kan de personene som mishandler dyrene sine få store konsekvenser. Vær forsiktig med hvordan du passer på katten din. Hvis du mishandler katten din kan du få bot fra 1000 til 8000 kroner.

Åtte krav som påvirker katter negativt;

1: Manglende oppfølging av sykdom og skade

2: Manglende vaksinasjon

3: Manglende beskyttelser mot vær og vind

4: Manglende eller dårlig tann- og pelstell

5: Dyreeeieren etterlater katten alene mens han reiser bort

6: Manglende foring eller feilernæring

7: Å slå, sparke, løfte etter nakkekinn/pels/hale

8: Oppstilling i bur utover kort varig/nødvendig opphold

Krav til hvordan du skal stelle katten:

1: Gi dyret omsorg

2: Fore katten riktig

3: Holde katten ren

4: Følge opp pels,klør, ører,øyne og tenner

5: Gi god og tilstrekkelig menneskelig kontakt

6: Oppdage sykdom/skader og gi nødvendig behandling

Skrevet av Hivi og Salia

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service