Krever ny liberal våpenlov!

Skoleskytingen på Stoneman Douglas High School i USA har påvirket mange. Nå kjemper elever og foreldre mot USAs Second Amendment, og for en ny liberal våpenlov!

Stoneman Douglas High School

14 Februar, 2018, ble 17 elever og lærere drept i Florida skolen. Hendelsen tok sted på Stoneman Douglas High School i Parkland, Florida. 19 år gammle Nikolas Cruz, sto bak den forferdelige hendelsen. Gjerningsmannen ble anklaget for planlagt mord og 17 forsøkte mord på elever og lærere.

Second Amendment

USAs ‘Second Amendment’ beskytter folkets rett til å beholde og bære våpen. Den ble vedtatt 15. desember 1791 som en del av de første ti endringene i ‘bill of rights’. Denne loven gjør det lett å få seg f.eks. det halvautomatiske geværet AR-15 som ble brukt av skoleskyteren.

Krever ny lov!

Bare i 2018 har det vært 31 masseskytinger i USA. “Skam dere!” roper alle demonstrantene utenfor det hvite huset. De har fått nok og retter sterk kritikk mot Trump, som mottok 200 millioner kroner fra The National Rifle Association under valgkampen. Skoleeleven Emma Gonzalez har hatt mange inspirerende taler og har blitt hyllet høyt i sosiale medier. Hun er sett på som symbolet av opprør mot våpenloven. Hun har med seg elevere, lærere og foreldre i demonstrasjonen for en ny liberal våpenlov.

Hva vil den nye våpenloven innebære?

Den nye loven vil innebære en bakgrunnsjekk på alle som ønsker å kjøpe seg et gevær. Man skal se om personen er egnet for å beholde et våpen. Mental helse er en av tingene selgerne bør være obs på. Dette skal hindre at personer som ikke har nok hensyn til å bære et våpen skal nektes å få dette.

Vil ikke gi seg

Elever og foreldre vil ikke gi seg før våpenloven blir endret. Stoneman Douglas High School var tippepunktet for våpenloven og den har gjort mange sinte. Folket vet hva de vil ha og de er ute etter det, er det endelig på tide med en forandring?

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service