KRLE – det nye religionsfaget

Krf-lederen Knut Arild Hareide har fått gjennomslag med Kristelig folkeparti sitt forslag. Den nye regjeringen har nå bestemt at 55% av det nye religionsfaget skal bestå av kristendom. Derfor har RLE blitt til KRLE. Vi har spurt hva rektor Lasse og Lill Kristine synes om endringen av faget.

Grunnen til dette er at de vil styrke kristendommens plass i norsk skole i dag. Norge er tross alt et kristent land, så det er forståelig at det blir mer kristendom i faget.

Vi har lest litt, og er spente på hvordan det vil bli. Det er viktig å lære om de forskjellige religionene, men vi synes kanskje det høres ut som at det blir større forandringer enn det det kommer til å bli.

– Jeg tror det blir lite endringer i faget, og at vi ikke vil merke mye forskjell. Det er allerede 30-55% kristendom i faget fra før, så jeg tror det kommer til å bli bra, sier Lill Kristine.

– Jeg synes det er viktig at vi lærer om de store religionene, fordi vi har blitt et mer flerkulturelt land. I tillegg så er mye av den norske historien basert på kristendom, så vi vil få høre om det uansett. Livssyn er også veldig viktig i dagens samfunn, sier Lasse Thorvaldsen.

Skrevet av: Marthe og Oda

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service