Leserinnlegg: Lekser skaper urettferdigheter!

Her er et leserinnlegg angående lekser, skrevet av Victoria Kotlarz i 10D.

Lekser skaper urettferdigheter

Lekser er en del av den vanlige skolehverdagen. Det forventes at vi skal prestere, men ikke bli sure når vi ikke forstår.

Daglig er det diskusjoner i hjemmet, på skolen og på internett om lekser faktisk er en så viktig del av læring i den norske skolen. Mange mener lekser bidrar til at vi lærer bedre og at vi lærer å ta ansvar for egen undervisning. Andre mener lekser ikke er nødvendig fordi vi ikke nødvendigvis lærer mer av de. Er det sånn at når voksne er ferdige på jobb, så må de pakke med seg jobben hjem? I de fleste yrker er det ikke sånn, det burde ikke skolen være heller. Leksene burde være en del av undervisningen, for er det slik at alle får til leksene like godt? Leksene burde tas ut av hjemmet og inn i skolen, fra hjemmelekser til skolearbeid.

Barn og ungdom sitter daglig etter skoletid og jobber med det som burde være en del av skoledagen. At vi må sitte hjemme på egenhånd å jobbe, er urettferdig fordi ikke alle fikser det like lett. Ikke alle foreldre har kompetanse og kapasitet til å hjelpe til. Undervisningen og læremåtene i dag er helt annerledes enn det var da de fleste foreldre gikk på skolen. Mange foresatte har ikke brukt det de lærte på skolen siden de selv var elever. Er det et krav til det å være forelder? Å ha kunnskap nok til å hjelpe. Dette skaper sosiale urettferdigheter, fordi elever som ikke forstår leksene de har hjemme heller ikke vil kunne holde følge under gjennomgangen av leksene på skolen, og dermed skli ut i undervisningen. Lærerne mener da at den enkelte bør si ifra slik at en kan få hjelp, men det er ikke alltid like enkelt å stå fram å si at du faktiske ikke får det til. Ikke alle vil innrømme at de ikke skjønner, så de sitter heller stille uten å si noe.

Jeg er nå på mitt tiende år i skolen, det vil si nesten ti skoleår med lekser. Å våkne hver morgen å vite at jeg skal på skolen er helt greit. Jeg er utrolig takknemlig for at jeg får gå på skole, lære og senere kunne ta meg en utdannelse, men det er bare meg. Ikke alle er sånn. Samfunnet er slik i dag at vi alltid vil ha de som graver etter å kunne lære mer, mens andre helst vil gjemme seg bort fordi de ikke synes skolen er noe særlig og føler de ikke får noe nyttig ut av den. Skolehverdagen bør legges til rette for at alle skal kunne gjennomføre skolen. Å gjennomføre skoledagen er noe de fleste klarer, men å ta med seg skolen hjem bidrar til at flere vil synes at skolen er unødvendig. Er det rart at mange dropper ut av videregående, når så mange er lei av skolen allerede i niende klasse?

Er det sånn at vi lærer så mye mer av leksene? Hva med de som ikke forstår leksene, lærer de mer? Noe av skolearbeidet må vi ta ansvar for selv, som for eksempel prøver og innleveringer. Vi velger selv hvor mye tid vi vil bruke på det, i forhold til hva vi selv ønsker å oppnå av resultater og vurdering. Da er det opp til hver enkelt, men lekser er noe alle må gjøre. Det nytter ikke å si at: Jeg hadde ikke tid eller jeg forsto det ikke. Du skal forstå, du skal ha tid. Mange bruker kanskje det som unnskyldning når de ikke gadd å gjøre leksene, men andre mener det. Gir det lærerne noen rett til å sette en kryss i en bok som en anmerkning for ikke å ha gjort lekser?

Om leksene var en del av skoledagen ville man slippe at elever ikke gjorde leksene sine. Flere ville også få hjelp når de ikke forstår fordi det alltid vil være en faglært lærer der til å hjelpe til. Vanlige skoledager i grunnskolen er ikke så alt for lange. Om dagene ble forlenget med en time, kunne vi brukt den siste timen til å gjøre lekser. Flere ville kunne gjennomføre hele undervisningsopplegget. Leksene går da fra å være hjemmelekser til å bli skolearbeid.

Lekser skaper ikke bare forventninger og krav til elevene, men også til foreldrene. Foreldre og foresatte må være der for å hjelpe til når eleven ikke forstår, noe ikke alle kan. Ikke alle sitter inne med den samme kunnskapen som en lærer. Kan man kreve at alle skal gjøre lekser hjemme da? Er det ikke bedre om leksene er en del av skoledagen og at man heller forlenger tiden elevene må være på skolen med en time?  Da vil alle få den samme hjelpen og det samme grunnlaget til å forstå. Alle har rett til å lære, alle har også rett til å forstå.

Victoria Kotlarz (15)

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service