Lurer du på hvorfor vi ikke bruker norskbøkene våre?

saga-til-cd

Av Tine Mysen

Det lurte vi også på, så her er det vi har funnet ut! Norskbøkene våre oppfyller ikke de nåværende kravene fra Utdanningsdirektoratet, de oppfyller ikke kravene fra 2006 engang! Kravene ar altså blitt redigert, noe norskbøkene ikke har oppfulgt. Vi har blant annet fått med noen kommentarer fra skolesjefen Jan-Erik Buer og Erik Unaas om saken! De gjør oss oppmerksomme på at mye av undervisningen nå er tilgjengelig på nett. Problemet med dette er at vi har jo ikke nok pc-er til alle!

 

Her på skolen vår er det mange som ikke er fornøyde med skolebøkene våre, blant annet norsklæreren Astrid Lie Engelsjord.

Av Tine Mysen

Av Tine Mysen

Hun synes det er slitsomt og mye jobb å finne frem stoff som oppfyller www.udir.no sine krav.

At lærerne må skrive ut tykke bunker ark for at elevene skal lære det kunnskapsløftet krever, er også slitsomt for elevene.

Problemet med skolebøkene er som sagt at de ikke oppfyller kunnskapsløftets nåværende krav. Du tenker kanskje at bøkene var nye i 2006 da Kunnskapsløftet ble innført, men det stemmer ikke. Bøkene er utgitt i 2006 – de er altså skrevet før Kunnskapsløftet ble innført, det vil si at de oppfyller ikke kravene til kunnskapsløftet fra 2006 engang. Dette er jo over 10 år siden og kunnskapsløftet har selvfølgelig blitt oppdatert – og skolebøkene våre har blitt mer og mer utdaterte.

 

 

Vi har fått en kommentar fra Jan-Erik Buer, der han sier at økonomiske ressurser er satt til side for å oppfylle noen av kravene i Kunnskapsløftet og dette blir bekreftet av elevrådsrepresentant Lezan Jabbar, etter referanse fra rektor.

Det er for kostbart å bytte ut alle bøkene, men skolesjefen mener at nettressursene skal bidra til å oppfylle kravene i Kunnskapsløftet. Han understreker at man selvfølgelig må ha skolebøker i noen fag for å greie å gjennomføre undervisningen. For å understreke betydningen av nettressurser skriver han at bøkene ikke dekker alt pensum, noe vi selvfølgelig må ta hensyn til, men er det nødvendig at lærerne må kopiere opp så mye av lærerverk vi ikke har?

Buer tar ikke i betraktning  i sin kommentar til avisa, mangelen på datamaskiner på Eidsberg Ungdomsskole og han sier heller ikke noe om at det er uforsvarlig at lærerne må bruke både tid og ressurser på å kopiere opp stoff som kanskje ikke samsvarer med opphavsretten.

Opphavsretten er ikke evigvarende, men vernetiden for norske verk er imidlertidig 70 år etter opphavsmannens dødsår. Dette betyr at hvis det ikke er 70 år siden forfatteren av stoffet døde, kan det bare kopieres en liten del av bøkene.

Senere fikk vi også kommentar fra ordføreren i kommunen vår. Der skriver Erik Unaas, sammen med skolesjefen, Jan-Erik Buer, at de mener de har budsjettet til å bytte ut noen av skolebøkene, men de er fortsatt usikre på hvilke. Han skriver også at de i år har større fokus på IKT og gjør oss oppmerksomme på at flere av lærerverkene nå ligger ute på nett.

EUSA.no vil likevel poengtere at det hjelper lite at læreverkene er tilgjengelige på nett, når elevene ikke har regelmessig tilgang på PC.

Har du tanker om denne saken? EUSA.no vil gjerne høre fra deg.

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service