MINIPOLITIKK MED ALEXANDER LEIRSTEIN

Logo fra FpU nettside

Logo fra FpU nettside

Intervju med Alexander Leirstein (20) – Fremskrittspartiets ungdom Østfold

I det andre innlegget i Mini-politikk har vi fått et eksklusivt intervju med en blid og engasjert Alexander Leirstein, som er formann hos Fremskrittspartiets ungdom Østfold

Hva står partiet for?

«FpU er jo et liberalistisk ungdomsparti, i bunn og grunn betyr jo det at det er mer frihet til enkeltmenneske, altså at du som enkeltperson skal kunne ha mer frihet en det man har i dag. Det er jo i bunn og grunn det det bygger opp under, FRP som parti bygger jo opp under lavere skatter, avgifter og offentlige inngrep, for det er jo det det ble stifta på. Også har FpU tatt det litt videre med å ønske fri innvandring, leksefri skole, slike ting som gjør det lettere for folk flest”

Hva gjør dere i partiet?

“Det er mye møter. Nei, vi reiser rundt på skoler og snakker med ungdom, prøver å engasjee ungdom. Og som sagt er det en del møter, men det kommer egentlig helt ann på hvilken posisjon du har, som f.eks meg som er fylkesmann i FpU har jo da et overordnet ansvar for lokallagene i Østfold. Jeg er da et bindeledd melleom hovedorganisasjonen og lokallagene i Østfold. Så for det meste sitter jeg på en del møter for å planlegge slike ting som strategier på hva vi skal gjøre i valgkampen og vedtar budsjett. Så det er mye møter for de som virkelig er inne i det. Men vi har jo besøk av stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer som blant annet holder kurs for oss.”

Hvilke tilbud har dere for ungdom?

“Nei, altså hvis du melder deg inn å blir medlem så er det slik at du kan velge hvor aktiv du vil være selv, vi har ikke noe krav om at du må møte opp. Så du kan enten bare være et vanlig støttemedlem, som bare betaler og ikke møter opp på noen ting, men når du melder deg inn så får du en del medlemsrettigheter slik som man ellers ikke har. F.eks 24.januar hvor vi var og spilte bowling som var helt gratis for alle medlemmer som hadde møtt opp.

Når f.eks Siv Jensen kommer til Moss og holder kurs så får du ikke deltatt vis ikke du er medlem. Så det varierer jo veldig fra sånn pizzakvelder til kino.”

Hvorfor syntes du at ungdom skal engasjere seg i ditt parti?

“Å engasjere seg generelt er fordi det er ekstremt viktig, jeg tror ikke folk egentlig skjønner hvor viktig det egentlig er. Det er veldig vanlig at folk sitter å tenker at “å jeg skulle ønske at det var billigere, jeg skulle ønske at jeg slapp det”, men så engasjerer de seg ikke, og de tenker ikke over at det faktiske er flere folk som sitter på stortinget å vedtar slike ting. For min del, når jeg ble medlem, så er det jo eldreomsorg som er min viktigste sak, og til og med JEG har fått gjennom ting i regjeringen.

Veldig mange tror at man ikke får gjordt noe med mindre man sitter på toppen der. Men man blir faktisk lyttet til, hvis man er med i ungdomsresusjonene så tar partiene deg veldig seriøst. Så hvis du har lyst til å gjøre en forskjell så burde du engasjere deg, det betyr ikke at du må melde deg inn, men å stemme er jo det viktigste. For det er jo et stort problem at det bare er seksti prosent som stemmer, så hvis flere hadde stemt hadde det vært en begynnelse. Men å faktisk engasjere seg er jo best, for jeg går jo ikke på ungdomsskolen lenger så jeg hvet ikke hva slags problemer dere har. Så problemet er at hvis dere ikke engasjerer dere så er det jo noen andre som som meg som må sitte å ta en avgjørelse på veine av dere uten at jeg vet hva dere mener. Derfor er det viktig at dere engasjerer dere.”

Hvilke muligheter har dagens ungdom til å påvirke samfunnet?

“Veldig mange. Selfølgelig kommer det litt ann på situasjonen, som f.eks for FpU sin del så kom jo FRP for første gang i regjering i 2013, så før det har jo vi hatt ganske liten påvirkningskraft på Norge, for vi har hatt en stor påvirkningskraft på FRP men ikke på Norge. Men slik som i ettertid har det jo vært mange eksempler på FpU saker som har blitt løfta fram av Siv Jensen i statsbudsjette og nå er reel poitikk, for eksempe en sak som jeg fikk gjennom og kjempa veldig lenge for var bevæpning til politiet i krisesituasjoner som når trusselbildet er så stort at man mener man har behov for det. For per i dag har ikke politiet hat mulighet til det. Dette var noe jeg spilte inn til FRP i 2012, også tok det to år føre det var gjennomført, så man har veldig stor påvirkningskraft. Så hvis man er medlem i AUF i dag har man ikke så stor påvirkningskraft fordi de ikke styrer landet, men hvis de kommer i regjering i gjenn så får man jo mye større påvirkningskraft.”

Syntes du dagens ungdom er engasjert i politikk?

“Nei. Ikke i det hele tatt. Jeg syntes det er litt trist, men jeg har jo full forståelse for at det er andre ting som treffer inn. Men de store utfordringen er jo at det er ting som irriterer deg som for eksempel lekser, men du tenker ikke på å engasjere deg av den grunn. Jeg ble jo medlem når jeg var 13 år, litt fordi jeg har en politisk familie og ble påvirka sånn sett. Men ungdomm engasjerer seg ikke i annet enn de faktisk gjør der og da, og det er jo helt naturlig. Jeg tror jo det er en grunn til at de fleste ungdomspartier har at man kan melde seg inn fra man er 15 med mindre man får foreldres signatur. Det er fordi det er så veldig skjeldent at ungdom tar det steget å nå skal jeg engasjere meg og bli en del av det store bildet fordi det er jo andre ting som spiller inn. Men jeg håper jo at de gjør det.”

Hvis du kunne forandre en ting i dagens samfunn hva ville det vært?

“Det er mange ting man skulle ønske man kunne gjøre når du er sånn libralist som meg og ønsker mer frihet til folk. Men det er da standar ting som å fjerne all sult i verden. Det er jo slike ting man ønsker å få slutt på. Jeg tror da desverre at det er noe ikke bare Norge får gjordt noe med for det er noe alle må bidre med. Men på Norgesplan så mener jeg for eksempel veldsferdstaten, jeg mener at vi bruker alt for mye penger på ting vi kanskje nødvendigvis ikke burde bruke penger på for eksempel innen for NAV så mener jeg at man bruker alt for mye penger. Penger som kunne godt til for eksempel skole, eldreomsorg som nødvendigvis ikke burde godt til NAV. Men jeg tror nokk det er litt for langt fram i tid, jeg får nok ikke gjordt noe med det i min levetid en gang siden det er så store saker.

Men altså fjerne alt sult fjerne alt fattigdom, det er liksom sonne store saker du har lyst til å forandre på, men det er vanskelig.”

Hva syntes du er likt mellom dagens partier?

“Du kan jo på en måte si, forskjellen på USA hvor du har to partisystem hvor det er enten det ene eller det andre. Mens i Norge har du mange flere muligheter. Du har alt på den politiske skalaen på en måte, FRU, Høyre, KRF, Senterpartiet…

Det er jo saker som går igjen, som for eksempel innenfor invandring er AP, FRP og Senter partiet veldig enige. I skattepolitikken er Høyre og FRP delt enig, litt venstre å. Så ja det er jo mye likt men det er nokk ideologien som skiller. Slik som AP kaller seg sosial demokrater, SV er sosialister, FRP er liberalister og det er jo to helt forskjellige ideologier. Hvor vi tror mer på markedskraften og at markedet greier å styre seg selv, så mener en annen side at vi må regulere det fordi de ikke har tiltro til at markedet klarer det selv.”

Hva syntes du om Donald Trump?

“Vel han har jo klart å bli president så noe har han vel gjort og han har åpenbart klart å gjøre noe riktig. Jeg mener  at han skal ha skryt for en ting og det er at han har klart å treffe folk. I USA har det vært veldig kjent at det er veldig klasseskille. Han har jo prøvd å apelere til de som sliter økonomisk, for i USA kan du faktisk ha 2,3,4 jobber å fortsatt være fattig. I Norge er det helt uhørt.

Men han skal ha skryt for at han faktisk klarte det, for når han meldte seg så begynte jeg jo å le slik som alle andre og var litt sånn -hva er det her for noe? Det er jo utrolig at en milliardær faktisk greier å appelere til fattige folk. Men jeg er jo selvfølgelig ikke eing i for eksempel den abortloven han nå tok tilbake. Siden jeg er liberalist så mener jeg at det må være opp til kvinnen selv å bestemme. Innreiseforbudet er veldig kontriversielt. Jeg er jo ikke enig med ham, men jeg syntes også at det er litt synd fordi media er litt ute etter å ta ham også. For det er noen få ting jeg er enig i ham i og det er for eksempel den økonomiske politikken hans for den passer veldig med framskrittspartiet. Med at man skal kunne hjelpe de fattige men heller ikke slakte de rike. Så økonomisk så er jeg enig med ham, men det meste er jeg uenig i. Men jeg støtter ham ikke, men jeg støtter ikke Hillary heller.”

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service