Mobbing

Mobbing er noe nesten alle har opplevd. Man kan bli mobbet nesten overalt. Man kan bli mobbet for nesten alt som er, men man blir mest mobbet for bakgrunnen, personlighet, utseende, venner osv.
Man kan bli mobbet av grupper eller enkeltpersoner som slår, sparker, blir dratt i bakken eller med ordbruk.  

 

Det er en fin regel som er om mobbing som heter “Den Gyldene Regel”. Der står det “Gjør mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg”. Det finnes også en sang som er veldig fin som handler om mobbing. Den heter “Stop, ikke mobb!”

Hvis du blir mobbet er det viktig å si i fra til en voksen eller en du stoler på, ellers kan det bli verre.
Hvis skolen/ansatte overser mobbing ovenfor elevene kan det bli straffbart med bøter eller fengsel.

Man må gjøre noe med mobberne på skolene for at elevene skal få en trygg og god skolehverdag, men ikke at de er redde og ikke vil på skolen. Hver morgen sitter mange barn/ungdommer hjemme og gruer seg til å gå på skolen fordi de blir mobbet. Skolen må ta ansvar og gjøre noe med det!
Alle skolene har et ansvar på ta vare på elevene. Hvis elevene blir mobbet er det skolens ansvar å komme inn og gjøre noe med det!

Alle skolene i Norge tar en undersøkelse om mobbing, men den er anonym. Det er en hake med det, og det er at den er anonym så lærerne får ikke hjulpet de som blir mobbet. Dette gjør at det bare blir verre, hvis elevene ikke tør å si ifra.

Noen barn/ungdommer som blir mobbet og ikke tør å si i fra har det veldig fælt på skolen. De går rundt med en vond tanke inni seg, og det kan føre til selvskading. Noen har også tatt selvmord fordi de ikke orker å bli mobbet lenger, og ikke får hjelp.

Til dere mobberne der ute. Hadde dere likt at mobbeofferet hadde tatt selvmord fordi personen ikke hadde orket livet mer? Hadde ikke du fått skyldfølelse ovenfor personen du mobbet. Hadde du likt at du hadde drept en person med ord?

Til slutt vil vi oppsummere at dere som blir mobbet må tørre å si i fra til en voksen. Mobberne må slutte å mobbe så alle får en trygg skolehverdag. Man må tenke over handlingene sine og at man gjør det som er rett!

 

 

Skrevet av Rebekka og Emilie L.

Powered by Nettpublish | Designed by: Databasehuset | Thanks to service